SMOTANA zn. Zvolesnký

Peter Eliáš- hlavný autor

Dizajn je zameraný na výrazný symbol – element kravičky s odkazom na hravosť a výraz. Odlišenie sa od konkurencie a okamžitá rozpoznateľnosť v obchode.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn