CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA
CVERNOVKA

CVERNOVKA

Martin Mistrík- hlavný autor

Kniha obsahuje kompletný príbeh bývalej cvernovej továrne v plynutí času. Okrem histórie a architektúry sa venuje spoločnosti, mestu, súčasnosti a novej funkcii – osídleniu kreatívnou komunitou. Dizajn citlivo reaguje na rôznorodosť vyobrazeného materiálu a svojimi minimálnymi zásahmi sa snaží o plne rešpektujúcu podporu konkrétneho obsahu. Hojne využíva prvky z jednotlivých časových období, pričom prelína ilustráciu s dobovou a súčasnou fotografiou. Rozkladacie strany sú použité tam, kde podporujú obsah. Väčšina textu a mnoho foto a grafického materiálu vzniklo práve kvôli knihe, pričom sa využil najmä potenciál kreatívnej komunity Cvernovky, o ktorom celá tretina knihy rozpráva. Základný vizuálny štýl tvorí jednoduchá, žlto-čierna farebnosť, odkazujúca na industriálny charakter tematiky. Zvolený font Urban Grotesk svojím názvom a charakterom má evokovať mestskú tému. V knihe nie sú výrazné predely kapitol, nakoľko sa rešpektuje voľné plynutie času a rozprávania, ktoré ani v skutočnosti nebolo presne ohraničené, skôr sa prirodzene prelínalo. Celý obsah je tak vyskladaný na pomyselnej časovej osi, ktorá čitateľa nebadane vedie naprieč knihou.

Grafické štúdio:
ZELENÁ LÚKA, s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Úrad na ochranu oznamovateľov

Úrad na ochranu oznamovateľov

Martin Mistrík
Tomáš Galajda
Giraffe Bakery

Giraffe Bakery

Martin Mistrík
Michal Lašán
Prejsť na diela