Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia
Audi Slavia

Audi Slavia

Martin Tittel- hlavný autor
Štefan Klein- pedagóg

Audi Slavia je súbor predmetov, materiálov a štruktúr, ktoré vznikli pri príležitosti súťaže Audi Universe 2017. Zadanie bolo použitie trvale udržatelných a zároveň kvalitne pôsobiacich materiálov v interiéri Audi. Mojou hlavnou tézou bolo že ak chceme dosiahnuť niečo trvalo udržatelné, nemali by sme veci príliš komplikovať, ( poznáme problémy pri recyklácií príliš sofistikovaných a materiálovo zmiešaných produktov) ale skôr použiť niečo čo je overené časom. Tým pádom ma napadli tradičné ekologické materiály ako anti-plesňový ľan, mnoho-využitelné konopné vlákno, a jednoducho získaná plsť. Toto všetko som doplnil technikami ako intarzia či vylievanie cínom pre dosiahnutie prestížnejšieho vizuálu.

Škola:
Ateliér transport dizajnu VŠVU
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Volkswagen Exterface 2030

Volkswagen Exterface 2030

Bystrík Míček
Štefan Klein
URBAQ | Motorcycle of the Future

URBAQ | Motorcycle of the Future

Miloslav Melichárek
Štefan Klein
in:sole

in:sole

Jakub Štrpka
Štefan Klein
Prejsť na diela