ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE
ANDY WARHOL - FACTORY PEOPLE

ANDY WARHOL – FACTORY PEOPLE

Juraj Behún- hlavný autor

Výstavná koncepcia 37 plagátov sleduje predstavenie kľúčových ľudí z prostredia Warholovej legendárnej Factory, ktorí boli jej súčasťou a formovali dejiny umenia druhej polovice 20. storočia. Má edukačno-prezentačný charakter a je fyzickým ekvivalentom dlhodobého online projektu, ktorého obsah tvorí Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v medzilaborciach s grafikom Jurajom Behúnom. Z tejto výstavy existuje muzeálna edícia, vystavovaná v MMUAW a aj na Expo dubaj 2020 v slovenskom pavilóne. Výstava bude súčasťou zbierkového fondu MMUAW.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola