Pohľad z mosta - Plagát
Pohľad z mosta - Plagát
Pohľad z mosta - Plagát
Pohľad z mosta - Plagát
Pohľad z mosta - Plagát
Pohľad z mosta - Plagát

Pohľad z mosta – Plagát

Juraj Behún- hlavný autor

Plagát pre inscenáciu Pohľad z mosta v divadle Astorka Korzo 90. Divadelná hra jedného z najvýznamnejších svetových dramatikov, Arthura Millera, nositeľa mnohých prestížnych ocenení za literatúru a drámu, sa odohráva v Brooklyne v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Arthur Miller ju napísal, podobne ako viaceré svoje práce, na základe skutočných udalostí. V Pohľade z mosta zobrazuje rodiaci sa vášnivý vzťah ženatého muža k inej žene, aký dramatik reálne zažil s herečkou Marilyn Monroe. Takáto bezhraničná a osudová láska sa odohráva v rodine dramatickej postavy Eddieho Carboneho, ktorého predkovia prišli do USA zo Sicílie pred mnohými rokmi.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola