Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital
Soundwalk Longital

Soundwalk Longital

Juraj Behún- hlavný autor

Unikátny hudobný soundtrack vo forme mobilnej aplikácie. Soundwalk skomponovala slovenská kapela Longital k svojej obľúbenej hodinovej prechádzke pozdĺž Dunaja v Bratislave – zo sídliska Dlhé Diely až k Mostu SNP. Aplikácia obsahuje desať skladieb v dĺžke takmer 70 minút. Každá skladba vymedzuje jeden úsek trasy. Okrem zvuku sa poslucháč môže orientovať aj pomocou mapy – otočením telefónu do horizontálnej polohy sa zobrazí schematická mapa trasy.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Digitál
Hodnotenie:
nominované