Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry
Aeron - design kvadkoptéry

Aeron – design kvadkoptéry

Pavol Lupták- hlavný autor
Ladislav Křenek- pedagóg

Hlavným cieľom návrhu bolo vytvorenie kompaktného tvaru tela kvadkoptéry, v ktorom budú zabudované všetky súčiastky potrebné pre let. Medzi ďalšie priority patrilo implementovanie 3-osého gimbalu kamery a taktiež dobre prístupnej, jednoducho vymeniteľnej batérie. Všetky časti sú navrhnuté tak, aby nenarúšali celkové tvarovanie stroja a zároveň plnili svoju funkciu. Výsledkom práce je kvadkoptéra určená na záznam videa alebo fotografií vhodná svojou výbavou pre poloprofesionálov.

Škola:
Fakulta Strojního Inženýrství, VUT, Brno
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn