50 rokov Nitrianskej galérie (1965-2015)
50 rokov Nitrianskej galérie (1965-2015)
50 rokov Nitrianskej galérie (1965-2015)
50 rokov Nitrianskej galérie (1965-2015)

50 rokov Nitrianskej galérie (1965-2015)

Marek Kianička- hlavný autor

Publikácia vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia Nitrianskej galérie obsahuje texty o vzniku, minulosti a súčasnosti galérie a jej kultúrno-výchovných a edukačných aktivitách. Kniha ďalej obsahuje výber 25 kľúčových diel zo zbierok a zábery z vybraných výstav realizovaných za posledných 25 rokov. Podstatnú časť knihy tvorí dokumentácia a kurátorský text k výstave „Čože je to 50-ka!“, ktorú pri príležitosti výročia kurátorsky pripravili Barbora Geržová a Omar Mirza. V závere publikácie sa nachádza abecedný súpis autorov zastúpených v zbierkach Nitrianskej galérie, zoznam jej riaditeľov, ako aj podrobný zoznam počtu prírastkov do zbierok, publikácií vydaných galériou a výstav zrealizovaných v rokoch 1965-2015.

Klient:
Nitrianska galéria
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn