Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho
Kým nastane ticho

Kým nastane ticho

Marek Kianička- hlavný autor

Edukatívna hra pre deti a mládež získala špeciálnu Cenu Atlas v kategórii Osveta. Súčasťou bulletinu k inscenácii je aj rozsiahly ekologický lexikón, návod, ako si vyrobiť vlastný mini ekosystém a vedomostná stolná hra EKOHRDINOVIA. Cieľom hry je stať sa ekohrdinom a ochrániť borovicu limbu – najstarší strom v Tatrách. Vizuál prepája fotografiu mladej nitrianskej fotografky Ester Šabík z cyklu Nature Immortelle, form cycle Ecosystem zasadenú do „rámu“ organického tvaru. Grafika pracuje so symbolmi zániku a zároveň zárodku. Aj znakom celej divadelnej sezóny 2020/2021 sa stali kinetické šípky nadväzujúce na seba v uzavretom kruhu. Znak vizuálne rozvíja motívy známe ako symboly recyklácie a reštartu. Kruh ako dokonalý tvar bez začiatku a konca odkazuje na jednotu, večnosť a kolobeh života.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola