Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Marek Kianička- hlavný autor

Nosným motívom je podľa autora grafiky Mareka Kianičku typografia názvu diela (odkazujúca na vizuálny motív pôvodného uvedenia muzikálu), ktorá má reflektovať divadelnosť, hru so svetlom. Prvky prepojenia jednotlivých častí názvu odkazujú k nosnému prvku názvu, slovu “ zázračný plášť“ a majú naznačovať akési prešívanie, spájanie niťami. Rôznofarebnosť ako symbol rôznorodosti a následnej tolerancie, ktoré sú tiež témou diela sa premietla aj do samotného vizuálu. V Inscenácii pracujú tvorcovia so škálou jedenástich farieb, ktorých nositeľmi sú Jozefovi bratia a ktoré sa symbolicky spájajú v mnohofarebnom kostýme Jozefovho plášťa.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Kampaň
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola
Skip to content