Výstava k 30. výročiu Designumu

Časopis Designum oslavuje tento rok 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti je v Galérii dizajnu Satelit sprístupnená výstava, ktorú môžete navštíviť oddnes 17:00.

Výstava mapuje tridsaťročnú históriu odborného časopisu. Sleduje po jednotlivých číslach jeho dlhodobú existenciu v premenách. Nulté číslo vyšlo na jeseň 1993 a odvtedy časopis Designum prešiel mnohými vizuálnymi a obsahovými zmenami. Na tvorbe jeho vizuálnych koncepcií sa vystriedala takmer stovka grafických dizajnérov a dizajnérok. Obsah spoluvytváralo niekoľko desiatok domácich aj zahraničných prispievateľov a prispievateliek. Menili sa aj redaktorské tímy, ktoré sa zaslúžili o aktualizáciu rubrík a tém.

V súčasnosti je Designum významnou platformou diskurzu o dizajne. Svojimi príspevkami sa snaží komunikovať aktuálne ekologické či spoločensky angažované témy, nahliadať na dizajn kriticky alebo prehodnocovať históriu z rôznorodých perspektív. V neposlednom rade sa usiluje byť priateľský k užívateľom a užívateľkám, širokej odbornej a laickej verejnosti.

Na výstave budete môcť každý z časopisov vziať do ruky, ohmatať štruktúru papiera, zacítiť tlačiarenskú vôňu, prelistovať jeho obsah. V časopisoch nájdete široké spektrum zaujímavých odborných a popularizačných textov, ktoré sú venované dizajnérom a dizajnérkam, rôznym projektom, informáciám o festivaloch, výstavách, zbierkach či publikáciách.

Príďte sa začítať!