Vyšla kniha ŠUR!

Po skoro štyroch rokoch intenzívnej práce je kniha ŠUR na svete a včera sme ju úspešne pokrstili!

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Autorky a autori jednotlivých textov nadväzujú na fundamentálny výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť aj s viacerými doteraz neznámymi dokumentmi a artefaktmi, ktoré len potvrdzujú mimoriadnu úroveň a nadregionálny význam bratislavskej ŠUR. Už čoskoro si ju budete môcť zakúpiť aj online. Tešíme sa, keď v nej začnete listovať!