Krst publikácie ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Vzdelávanie
26. apríla 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst publikácie ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 vychádza po skoro deviatich rokoch od vydania vôbec prvej monografie o ŠUR od Ivy Mojžišovej. „ŠUR-ka totiž poskytuje viacero námetov, ktoré by stálo za to preskúmať skôr do hĺbky ako do šírky. Preto túto knižku ponúkam najmä mladým kolegom – historikom, historikom umenia, bádateľom v oblasti dejín modernej kultúry, pedagógom atď. ako základ, ako východisko k nasledujúcim skúmaniam,“ nabádala vo svojej knihe ďalšiu generáciu k pokračovaniu vo výskume Mojžišová. Aj tieto jej slová nám dodávali odvahu pustiť sa do príprav veľkej publikácie o ŠUR. Jej vzniku predchádzal niekoľkoročný výskum 13 autorov. Všetci oslovení autori textov sa jednotlivým témam súvisiacim so ŠUR venovali už pred prípravou publikácie a patria medzi najväčších odborníkov. V rámci výskumu bolo oslovených množstvo domácich a zahraničných inštitúcií, archívov, dedičov a súkromných zberateľov. Mimoriadne miesto medzi nimi zastáva osobný archív Ivy Mojžišovej, ktorý v roku 2015 SCD získalo do desaťročnej úschovy. Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 tak prináša mnoho nových informácií, súvislostí, dobových dokumentov a dokonca aj doteraz nepublikovaných diel. Tento odborný výskum je doplnený bohatým obrazovým materiálom v zrozumiteľnom, vizuálne atraktívnom grafickom dizajne od Márie Rojko. Na 432 stranách publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 prináša 19 štúdií a vyše 400 obrázkov, doplnených o grafickú časovú os školy a profily osobností zo ŠUR.

Krst publikácie sa uskutoční 26. apríla 2022 o 17:00 v Galérii dizajnu SATELIT.

Počas krstu bude možné zakúpiť si publikáciu so zľavou 25%. Zľavu je možné uplatniť na jednu knihu na osobu.

Udalosť na Facebooku

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content