Vybrané diela z kategórie Zdravie / Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne

Tento týždeň ste sa mohli na našom FB a IG zoznámiť s vybranými dielami z kategórie Zdravie, ktoré sú vystavené v Galérii Satelit na výstave Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne do 2. júla 2023. 

Zoznámte sa s nimi aj tu!

COVID COLAB, 2. GENERÁCIA: MODULY M1 (DEZINFEKCIA VODOU) A M3 (DEZINFEKCIA VZDUCHU), 3. GENERÁCIA: NANODI ARIA (DEZINFEKCIA VZDUCHU) A NANODI MAIA (DEZINFEKCIA VODOU) – IVANA PALUŠOVÁ, JANA VLČKOVÁ, MICHALA LIPKOVÁ / FAD STU, Ústav dizajnu, Ateliér TR1MTAB, 2020 – 2022

  • pandémia, technologická inovácia v prospech spoločnosti, ekologická uvedomelosť využívania technológií, ochrana zdravia, prevencia sociálnej izolácie, environmentálna udržateľnosť.
Ivana Palušová, Jana Vlčková, Michala Lipková – Covid Colab

Navrhli sme tri generácie prototypov inovatívnych dezinfekčných zariadení na epidemiologickú prevenciu určené pre miesta s hromadným výskytom osôb, ktoré vďaka inovatívnej aplikácii uhlíkových nanomateriálov nahrádzajú chemické dezinfekčné procesy. V projekte využívame diamantové nanotechnológie na elektrolýzu vody a fotokatalýzu vzduchu. Funkcie a konštrukcia prototypov sú škálovateľné (senzoricky riadená bezdotyková dezinfekcia rúk a vzduchu inovatívnymi technológiami) a boli navrhnuté s dôrazom na dlhodobé využitie, a to vďaka modularite, opraviteľnosti a zníženému environmentálnemu vplyvu. Projekt je výsledkom interdisciplinárnej spolupráce ateliéru TR1MTAB na Fakulte architektúry a dizajnu a výskumnej skupiny SLOVAK DIAMOND GROUP na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.“ https://tr1mtab.com/project/covid-colab/

LEVA FARM, KOLEKTÍVNY PROJEKT PRE EGOÉ (KONCEPT LEVA LIFE) – GEORGIOS SOMARAKIS, SAMO HARTINÍK, ANETA MINTÁLOVÁ, MATÚŠ LAGIN, ZUZANA KASANOVÁ + FERDINAND CHRENKA / VŠVU, Katedra dizajnu, Ateliér industrial dizajn, doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., Mgr. art. Eva Veselá, ArtD., za Egoé studio Mgr. Richard Vodička, 2021/2022

  • dizajn pre zdravý životný štýl, humanizácia každodenného života, symbióza človeka s prírodou, efektivita a variabilita, adaptabilnosť, ekonomickosť.
Georgios Somarakis, Samo Hartiník, Aneta Mintálová, Matúš Lagin, Zuzana Kasanová + Ferdinand Chrenka – Leva Farm

Egoe life predstavuje kolekciu multifunkčného, modulárneho nábytku LEVA, určeného do exteriéru. Kolektívny projekt ateliéru Industrial dizajn LEVA FARM reaguje na tento koncept a vytvára nový priestor pre ďalšie činnosti na čerstvom vzduchu. Mať vlastnú mrkvu, paradajky, vajíčka, mäso, klobásky, či syr alebo mlieko je ambíciou nemalého množstva ľudí. Nejedz a nepi, čo nepoznáš, zasaď, zalej, nakŕm a rozhoduj o sebe, o svojom zdraví. LEVA FARM sú hospodárske zostavy pre ľudí, ktorí preferujú zdravý životný štýl, chcú pestovať vlastné potraviny, chovať hospodárske zvieratá, alebo sa jednoducho tešiť z vlastnej záhrady. V rámci projektu sme navrhli kurín, králikáreň, včelín, studňa, udiareň, chliev, šopa, dreváreň. Napĺňame konštrukciu LEVA prvkami z gazdovského dvora tak, aby zachovali princípy výrobcu a zároveň zatraktívnili tému moderného gazdovania a individuálneho „farmárčenia“ prostredníctvom konkrétnych chytrých riešení.

KATARÍNA LEŠKOVÁ – FOCUS ROOM / FAD STU, Ateliér Kočlík, Ing. Dušan Kočlík, ArtD., 2022/2023 (dielo získalo cenu DREVONY)

  • pandémia, dizajn zameraný na človeka, kvalitné životné podmienky, podpora fyzického a mentálneho zdravia, rešpektovanie individuality, podpora pozitívnej pracovnej kultúry, oddych.
Katarína Lešková – Focus Room

Focus Room je premyslene navrhnutá osobná pracovná miestnosť, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku separátneho pracovného prostredia počas pandémie covid 19. Focus Room ponúka vyhradený priestor v rámci otvorených kancelárskych interiérov, ktorý je určený na sústredené pracovné stretnutia, nerušené súkromné hovory a video-konferenčné stretnutia, a takisto na oddych. Mojim cieľom bolo priniesť väčší komfort pobytu v rušnom prostredí. V návrhu Focus Room som vychádzala z formy tubusu z recyklovaného papiera, ktorá má schopnosť izolovať zvuk. Vytvorila som jednoduchú konštrukciu z tubusov, ktorá umožňuje rýchlu montáž bez potreby špecializovaného spracovania materiálu. Tubus navyše ponúka možnosť zabudovania hydraulických a elektrických systémov a optimalizuje tepelný a akustický odpor (v závislosti od vzduchovej steny vo vnútri rúr). Steny interiéru sú vystlané dekoračným filcom (recyklovaný materiál), spájaným suchým zipsom. Jedna strana exteriéru Focus Room je tvarovaná tak, aby tvorila lavičku na oddych.“