Vybrané diela z kategórie Technológie/ Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne

Tento týždeň sme vám na našich sociálnych sieťach predstavili vybrané diela z kategórie Technológie, ktoré sú vystavené v Galérii Satelit na výstave Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne, ale pozor! Už len do nedele 2. júla 2023. 

Zoznámte sa s nimi aj tu!

VIKTOR TABIŠ – ORIGINÁL / VŠVU, Katedra dizajnu, Ateliér experimentálneho dizajnu, diplomová práca doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, 2022

  • humanizácia technológie, integrácia zákazníka do procesu výroby, obnovenie vzťahu užívateľa voči procesu výroby aj produktu, interakcia dizajnéra a užívateľa, autorská technológia, remeslo v dizajne, individualizácia, experiment, originalita, udržateľnosť
Tomáš Tabiš – Originál

Vo svojom projekte som sa zameral na vývoj autorskej technológie odlievania keramiky. Vytvoril som výrobnú linku ako analógiu továrenskej. Zatiaľ čo 3D tlač vyrába polotovary na tvarovanie sadry, hydraulický lis v ďalšej fáze láme sadrové dielce formy, čím do procesu zapája prvok náhody. Do výrobného procesu je zapojený aj zákazník, ktorý sa podieľa na určovaní poradia použitia jednotlivých prvkov. Výsledné porcelánové formy sú tak originálne a jedinečné. Je masová individualizácia dostatočnou odpoveďou na stúpajúci dopyt po originalite?

ŠIMON GALANSKÝ – TIENE / VŠVU, Katedra dizajnu, Ateliér interiérového dizajnu, diplomová práca, doc. Mgr. Miroslav Debnár, 2021

  • pandémia, aplikovanie informatizácie v dizajnérskom procese, kompenzácia obmedzení fyzického žitia prostredníctvom technológie, experiment, digitálne remeslo
Šimon Galanský – Tiene

Vo svojom projekte vyjadrujem frustráciu z imobility, ktorá nastala v dôsledku pandémie. Keďže sa nedalo pohnúť z okresu, z mesta či takmer ani z izby, vytvoril som spôsob, ako sa s obmedzenosťou pohybu vyrovnať prostredníctvom tvorby. Vďaka technológii dnes vieme získavať užitočné informácie a dáta z celého sveta. Využil som systém, ktorý spracováva akúkoľvek polohu na Zemi. Umožnilo mi to digitálne simulovať slnko – jeho polohu a výšku v danom čase. Pracoval som so zdrojom svetla a objektom, ktorý vplyvom svetla vrhá tieň. Na základe toho som navrhol autorský nástroj, niečo ako „ohýbač tieňov“: tieň mi poskytol plošnú informáciu, ktorú som ďalej transformoval do podoby stola. Forma stola bola teda vytvorená z tieňa. Takýmto spôsobom viem pracovať s ukazovateľom času, polohy, nadmorskej výšky a dokonca aj počasia. V tomto procese nejde o estetizáciu. Neurčujem, ako stôl bude vyzerať, ale ani to, ako sa má dielo interpretovať. Kto alebo čo vlastne vytvorilo dizajn? Počítač? Či naopak príroda? Dizajn zachytáva časový úsek a výsek z miesta v danom čase. Je tento stôl symbolom stretávania sa, alebo naopak nemožnosti sa stretnúť? Zachytáva situáciu, v ktorej sme sa ocitli?

TIMEA KEPOVÁ – 3D PRINTED YURT HOUSE, SUSTAINABLE HOME / VŠVU, Katedra dizajnu, Ateliér interiérového dizajnu, doc. Mgr. Miroslav Debnár, 2022

  • technológia ako prostriedok environmentálnej udržateľnosti, efektivita, ekonomickosť výroby aj využitia, variabilita, individualizácia, podpora kreativity, alternatíva
Timea Kepová – 3D Printed Yurt House, Sustainable Home

Mojim cieľom bolo ukázať, že vďaka novým technológiám si dokážeme vybudovať ekologický a energeticky nezávislý domov, ktorý nepredstavuje záťaž pre okolitú prírodu. Koncept návrhu „tlačeného“ domu využíva technológiu 3D tlače ako víziu udržateľného budovania ľudských obydlí. Plochy, ktoré sú určené k používaniu, môžu byť zhotovené z akéhokoľvek plošného materiálu či už recyklovaných kompozitov alebo dreva, ktoré sa nachádza v danom regióne. Stavba nepotrebuje uzavretie strechou. Interiér je výškovo členený na dennú, pracovnú a nočnú zónu, so zachovanou intimitou. Technické príslušenstvo potrebné pre chod sebestačného domu je zakomponované do samotného návrhu, pričom nie je potrebná technická miestnosť. Spomenuté vlastnosti domu vytvárajú zdravé a udržateľné prostredie pre bývanie o niečo viac spojené s prírodou.