Vybrané diela z kategórie Spoločnosť / Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne

Tento týždeň sme vám na našich sociálnych sieťach FB / IG predstavili vybrané diela z kategórie Spoločnosť, ktoré máte možnosť vidieť do 2. júla 2023 na výstave Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne v Galérii Satelit. Zoznámte sa s nimi aj tu!

Eva Jenčuráková, Edukačné a terapeutické pomôcky pre deti s CVI, TUKE, Fakulta umení, Katedra dizajnu, Ateliér vizuálnej komunikácie, dizertačná práca, 2022, doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD., spolupráca: o. z. Kukadlá, Marínka a Halka Tytykalová z Ranej starostlivosti, n. o.

  • dizajn riešiaci potreby marginalizovaných skupín, nestigmatizujúci dizajn, diverzita, zdravie, sociálna inklúzia, sebarozvoj
Eva Jenčuráková – Edukačné a terapeutické pomôcky pre deti s CVI

V dizertačnej práci som sa zaoberala kortikálnou poruchou zraku u detí (CVI) z hľadiska vizuálnej komunikácie. Na rozdiel od porúch zraku, pri ktorých sú poškodené oči, pri CVI je u detí možná čiastočná obnova zraku. Vďaka včasnej zrakovej stimulácii môže nastať obnova zrakových funkcií na základe plasticity nervového systému. Komplexný projekt, zahŕňajúci návrh kníh, trojrozmerných pomôcok, animácií, úpravu existujúcich pomôcok a prostredia, odporúčania vhodných materiálov i technológií a webstránku cvipomocky.sk s množstvom informácií a tiež šablón pre vlastnú tvorbu pomôcok, formulujem odporúčania pre oblasť vizuálnej komunikácie, ktoré reflektujú špecifické potreby detí s CVI. Deti s CVI vo všeobecnosti láka svetlo, odlesky, trblietanie, výrazná farebnosť. Použité materiály predmetov by mali byť na dotyk rozmanité, príjemné, textúrou a štruktúrou podnecovať detskú zvedavosť. Nemenej podstatným aspektom je aj samotné prostredie, v ktorom sú materiály dieťaťu prezentované. Okrem týchto kritérií sa výber materiálov a technológií ich spracovania riadil aj ich cenovou dostupnosťou, bezpečnosťou pri interakcii s dieťaťom, netoxicitou, možnosťou jednoduchého spracovania.“ https://cvipomocky.sk/

Natália Golianová, NANA, VŠVU, Katedra dizajnu, Ateliér experimentálneho dizajnu, doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, spolupráca Mgr.art. Petra Rybanská a klientky Zariadenia sociálnych služieb ROSA v Bratislave, 2021

  • participatívny dizajn, inkluzívny dizajn, podpora komunikácie a sociálnej interakcie, odstraňovanie bariér voči menšine
Natália Golianová – NANA

Mojou myšlienkou bolo poskytnúť hendikepovaným mladým ľuďom priestor na sebavyjadrenie a transformovať ich nápady do dizajnérskych objektov. Spolupráca sa rozvinula so klientkami Zariadenia sociálnych služieb ROSA v Bratislave. Bolo pre mňa dôležité, aby sme sa spriatelili. Počas stretnutí sme sa rozprávali, zabávali a spoločne kreslili, pričom som ich viedla k rôznych kreatívnym metódam vyjadrenia. Dievčatá boli nadšené, keď zrazu videli svoje kresby zhmotnené v objektoch hrnčekov a brošní. Čarovným momentom bolo, keď dostala hrnček do rúk nevidiaca dievčina a uvedomila si, ako vyzerá jej kresba. Úlohou mňa ako dizajnérky bolo v tomto procese byť nástrojom – sprostredkovateľom, ktorý im umožní zhmotniť ich predstavy. Stali sme sa spoluautormi objektov, čo vyjadruje aj pomenovanie prototypov hrnčekov po menách dievčat, ktoré ich nakreslili. Najväčšiu hodnotu na tomto projekte mal samotný proces tvorby. Pre dievčatá so zdravotným znevýhodnením to bol spôsob, ako si mohli rozvíjať vlastnú identitu a sebahodnotu a utvrdiť sa, že sú rovnako dôležité pre spoločnosť ako ktokoľvek iný.

Ondrej Bukovec, Artro, TUZVO, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a interiéru, doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., 2018

  • medzinárodný projekt Long Life, www.longlifeproject.cz
  • dizajn priateľský veku, dizajn pre marginalizované skupiny, diverzita, sebestačnosť, život mimo inštitúcie, nestigmatizovaný dizajn, zdravie, ľudská dôstojnosť
Ondrej Bukovec – Artro

Cieľom projektu bolo zamerať sa na potreby okrajových užívateľských skupín. Stolička je typologicky určená do interiérov, kde sa predpokladá pobyt väčšieho počtu osôb s obmedzením funkcie dolných končatín (svalová atrofia). S pomocou špeciálne upraveného sedáka a postranných držadiel sa dá zo stoličky pohodlne vstať, bez nutnosti vynaloženia príliš veľkej fyzickej sily. Sedenie v zmysle „dizajnu priateľského veku“ integruje požiadavky pre zachovanie nezávislosti, sebestačnosti a mobility. Jednoduchý dizajn spočíva v stabilnej a zároveň komfortnej drevenej konštrukcii. Pre riešenie je príznačné uvedomenie si hodnoty humanitného posolstva. Detail s náznakom jemnej nostalgie či retro spomienky môže byť rovnako dobrou oporou pre dušu používateľa ako fyzická barla pre jeho telo.