Výberové konanie na funkciu vedúceho Výskumno-vývojového oddelenia Slovenského centra dizajnu

Slovenské centrum dizajnu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na funkciu vedúceho Výskumno-vývojového oddelenia Slovenského centra dizajnu. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť do 14. 12. 2022 do 15:00 elektronicky na adresu sekretariat@scd.sk a lenka.obselkova@scd.sk.

Kritériá, požiadavky a všetky potrebné informácie o pracovnej ponuke nájdete v priloženom dokumente.

Skip to content