Velvet Generation: Peter Biľak

The interview was created on the occasion of the Velvet Generation exhibition taking place at The Embassy of the Slovak Republic in London as a part of the celebrations of the 30th anniversary of November ’89.

For production reasons, we will make the link with the interview with Peter Biľak available in the shortest possible time. We apologise to the author and readers for the inconvenience. Thank you for understanding.


Rozhovor bol vytvorený pri príležitosti výstavy Velvet Generation konanej na Slovenskom veľvyslanectve v Londýne ako súčasť osláv 30. výročia Novembra ’89.

Z produkčných dôvodov sprístupníme linku k rozhovoru s Petrom Biľakom v čo najkratšom čase. Ospravedlňujeme sa autorovi a čitateľom za nepríjemnú situáciu. Ďakujeme za pochopenie.