Vedúci/a oddelenia Slovenské múzeum dizajnu – výberové konanie

Slovenské centrum dizajnu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a oddelenia Slovenské múzeum dizajnu. Informácie o výberovom konaní nájdete tu. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne Slovenského centra dizajnu do 06. augusta 2021 (do 14.00 h osobne).