Spúšťame novú rubriku Stojíme pri Ukrajine

Udalosti, ktoré sa odohrávajú posledné mesiace u našich východných susedov, pripomínajú zlý sen. Útok Ruska na zvrchovaný štát, Ukrajinu, považujeme za tragické vyústenie totalitnej politiky a je pre nás neprípustný. Chceme vyjadriť podporu Ukrajine a jej ľudu. V rámci platformy e-designum a časopisu Designum sme sa preto rozhodli spustiť novú rubriku – Stojíme pri Ukrajine. 

Jej cieľom je predovšetkým dať hlas ľuďom, ktorí sú touto situáciou priamo zasiahnutí – ukrajinským dizajnérom, dizajnérkam, umelcom a umelkyniam. Chceme zviditeľniť dizajnérske projekty a iniciatívy, ktoré na vojnu bezprostredne reagujú, či už na Slovensku alebo vo svete. A v neposlednom rade chceme otvoriť priestor na reflexiu tejto situácie i v širšom kontexte. Prebiehajúca vojna otvára mnohé otázky a pálčivé témy. Propaganda, dezinformácie, či vitalita a odolnosť našej demokracie sú len niektoré z nich. 

Prijmime spoločne túto situáciu ako príležitosť dozvedieť sa viac o Ukrajine, jej kultúre a ľuďoch. A prostredníctvom toho snáď aj o nás samých.

Príspevky z rubriky nájdete na linku Stojíme pri Ukrajine.

Editorky rubriky:

Barbora Krejčová, barbora.krejcova@scd.sk
Anna Ulahelová, anna.ulahelova@gmail.com

Redaktorka platformy e-designum:

Ľubica Pavlovičová, lubica.pavlovicova@scd.sk

Vedúca redaktorka časopisu Designum:

Jana Oravcová, jana.oravcova@scd.sk