Písma čísla Designum 3/2017

Časopis Designum pravidelne vytvára platformu na prezentáciu písiem z dielne slovenských grafických dizajnérov. V zachovaní kontinuity pokračujeme v tomto ročníku písmami, ktoré vytvorili študenti Ateliéru typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave pod vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. Keďže písma slovenských dizajnérov sa tešia čoraz väčšej obľube nielen zo strany verejnosti so záujmom o dizajn, ale aj mnohých vydavateľstiev, naším cieľom je poukázať na využitie nadpisových písiem v praktickom využití. Veríme, že naša výzva či ponuka za účelom ich aplikácie v praxi padne na úrodnú pôdu.

Troppau

Rodina písma Troppau je inšpirovaná kultúrnym kontextom českého mesta Opava. K bohatej histórii mesta veľmi dlho prispievalo nemecké obyvateľstvo, a v písme je prítomné prostredníctvom prvkov lomeného písma. Troppau bolo vytvorené s víziou novej vizuálnej identity Opavy, kde môže ideálne fungovať vo všetkých polohách a aplikáciách vrátane orientačných tabúľ či ďalších textov v malých veľkostiach.

Uhel Script

Uhel Script je titulkové písmo, ktoré spochybňuje klasické konštrukčné pravidlá, ktoré vychádzajú z princípov písania a kaligrafie. Práca na ňom začala v roku 2013 počas štúdia na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. Font disponuje veľkým množstvom netradičných ligatúr, ktoré vytvárajú zaujímavú štruktúru textu, pričom niektoré z nich spájajú až štyri znaky v jednom glyfe. Ďalším charakteristickým prvkom sú mohutné serify, ktoré sa striedajú s dynamickými tvarmi slučiek spodných a horných doťahov. Vďaka OpenType funkciám, ako sú voliteľné ligatúry, kontextové alternatívy a štylistické sety je možné písmu navoliť zakaždým trochu iný výraz. V mieste pretnutia dvoch ťahov je spodný ťah prerušený a vytvára sa tak efekt tieňovania. Prakticky ide o šablónový skript. Tieto vlastnosti dodávajú Uhlu Script akúsi neurvalosť a drsnosť a robia ho jedinečným medzi scriptovými písmami. Jeho meno je odvodené od písacieho nástroja a ktorým boli vytvorené prvé skice. Autorka: Jitka Janečková, grafická dizajnérka a type designer. Magisterský stupeň štúdia ukončila v Ateliéri typografie na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. V roku 2016 absolvovala Type and Media master course na KABK v Haagu, kde v súčasnosti pracuje ako freelance type designer.

Evil, Evil Alt

Dobro a zlo sú nesmierne diskutabilné a často veľmi subjektívne pojmy. Napriek tomu si ale našli isté pravidlá či vlastnosti, ktoré sa k nim dajú priradiť a vďaka nim vizuálne vyjadriť. Fonty Good a Evil sú zobrazením týchto dvoch základných a protikladných veličín vo forme rodín písma. Rodina Evil je s pomerne kontrastným, serifovým charakterom, so striktne ostrými pätkami snahou o vyjadrenie emócie zákerného, nebezpečného a nemilosrdného zla. Ako jej opozitum je vytvorená rodina Good, ktorá je geometrickým groteskom s mäkkou, ohľaduplnou stavbou, štedrou diakritikou a množstvom prispôsobivých ligatúr či alternatív. Každá rodina sa snaží vizuálnou emóciou vyjadriť opak tej druhej, ale vďaka ich jednoduchej stavbe vedia pracovať spolu a dopĺňať sa. Autori: andrej & andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký), absolventi štúdia v Ateliéri typografie na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave.

Genetic Genetic

Genetic je mnohopočetná písmová rodina, ktorá ponúka veľkú variabilitu použitia a je teda vhodným nástrojom pre mnohých grafických dizajnérov a typografov. Čím je písmová rodina komplexnejšia, tým sa zvyšuje spektrum možností typografa. Rozmanité škály štýlov, flexibilita v rámci rôznych šírok a hrúbok, možnosti OpenType funkcií ocenia predovšetkým dizajnéri špecializovaní na tvorbu periodík. Užívateľovi v takomto prípade stačí siahnuť po požadovanom reze písma s vedomím, že výsledný vizuálny dojem bude vytvárať harmonický celok. Genetic momentálne disponuje štýlovými rezmi Stencil, Sans, Serif a Swash a hrúbkovými od najtmavšieho až k najtenšiemu tzv. vlasovému. V budúcnosti sa k existujúcej rodine plánuje dotvoriť šírkové, kontrastné a ďalšie varianty. Autor: David Chmela, grafický a písmový dizajnér, doktorand v Ateliéri typografie, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave.

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
Prejsť na publikácie