Outdoorová scénografia

V lete bol dokončený ďalší unikátny dizajnérsky prvok v parku kaštieľa v Moravanoch nad Váhom, na ktorom participovalo aj architektonické zoskupenie Woven. Woven nie je štandardné architektonické štúdio. Štvorica architektiek Danica Pišteková, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová a Veronika Michalíková okrem toho, že sa nevenujú iba “bežným” architektonickým zadaniam, fungujú spolu v podstate celoročne, avšak často z rozdielnych miest. Realizácie tejto skupiny sa nachádzajú niekde medzi kategóriami exteriérového nábytku, krajinnej architektúry a drobnej stavby. Všimla si ich aj verejnosť v hlasovaní v cene za architektúru CE ZA AR. Objekt Lesná sauna v Spišskom Hrhove nominovaný v kategórii Fenomény architektúry, získal cenu verejnosti.

Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu.
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu.
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu.
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven

Malé veľké riešenia architektúry

Woven si samy hovoria, že robia architektúru v malej mierke. Ich prístup však môžeme pomenovať aj inak – ako dizajn vo veľkej mierke. Prvotný impulz na založenie zoskupenia Woven vzišiel počas spoločného štúdia na Katedre architektonickej tvorby VŠVU. Priateľstvo štyroch študentiek prerástlo do spolupráce, ktorá pretrvala dodnes. Na začiatku ich spájala účasť na rôznych študentských súťažiach a v roku 2013 zorganizovali prvý ročník [1:1] Workshopu. Kolegyne si dali záväzok každý rok tento projekt zopakovať. 

Workshopy doteraz vznikali pod vedením pozvaných lektorov a lektoriek z kolektívu Woven a tiež ďalších domácich a zahraničných odborníkov. Woven nezavrhujú “klasické” štúdium, ale podľa nich tieto akcie umožňujú zažiť niečo ako trenažér celého architektonického procesu – od návrhu po stavbu. Okrem výsledku je pre Woven dôležitý aj proces. Ide o možnosť reálne “vyrábať” architektúru v reálnej mierke a krátkom čase. Doteraz realizované akcie mali veľmi pozitívne ohlasy, keďže študenti a študentky architektúry pracujú počas roka prevažne za počítačmi a svoju tvorbu prezentujú maketami v mierke (1:50, 1:100,…), čo je výrazne iný prístup. Proces tvorby a samotnej skutočnej stavby je veľmi nahustený. Zadanie znie, že za 10 dní musí po vás niečo zostať a pracujete s predtým nevyskúšanou, neznámou skupinou ľudí. 

Ako povedala Danica Pišteková: “Pre mňa architektúra nemá jasnú definíciu. Mám rada rôznosť zadaní a rozličný typ práce. Jeden deň môžem šiť, na druhý vŕtať a rezať, no pre mňa je architektúra hlavne spôsob myslenia, ktorý stojí pred akoukoľvek postavenou a vyrobenou realitou. Čiže hlavné je, ako rozmýšľam, to ostatné sú iba rôzne typy prekladov.” Rozmýšľanie o konkrétnych úlohách a vylepšeniach prostredia je základom úspešného dizajnu.  Spolupráca Woven začala v podstate workshopmi, ale dnes tvoria hlavnú líniu ich tvorby spolupráce autorské. Woven vylepšujú mestské parky, zaoberali sa aj vzťahom návštevníkov a prostredia napríklad na ploche Pohoda festivalu na letisku Trenčín, kde bolo v rokoch 2015  – 2017 inštalované dielo THE DOORS. Tu boli predmety produktového dizajnu (staré dvere) prenesené do nového kontextu, návštevníci ocenili hravosť a otvorenosť interpretáciám. 

Ich najznámejším projektom sa stal projekt Lesnej sauny v Spišskom Hrhove (realizácia 2018 – 2019). Sauna má navonok netradičný tvar, ale vnútri je postavená podľa tradičných techník. Je bez prívodu elektriny, kúri sa tu drevom v piecke a ochladzuje vodou z potoka. Projekt má okrem estetického výrazný sociálny rozmer. Lesná sauna zadarmo slúži obyvateľom Spišského Hrhova a turistom. Za pomoci stoviek ľudí ju postavili občianske združenia Woven, Centrum architektúry a Čierne diery v spolupráci s obecným podnikom Hrhovské služby. Finančné prostriedky sa podarilo vyzbierať v crowdfundingovej kampani. Stavba a realizácia nevšedného projektu stála 12 tisíc eur a saunu prevádzkujú miestni obyvatelia Spišského Hrhova. Za rok fungovania si ju rezervovalo zhruba 1 700 ľudí. Nezaznamenali žiaden vandalizmus.

Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu.
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu.
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu.
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – záznam procesu. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven

Exteriérový nábytok na mieru

V roku 2019 bolo realizované pódium Pod tým Nad tým v kultúrnom centre Hájovňa v Banskej Štiavnici. Cieľom bolo vytvoriť stage, ktorý sa dokáže v čase, keď sa nekonajú podujatia, zmeniť na zaujímavú pobytovú plochu a zároveň využiť potenciál existujúceho betónového bazéna, pódium s dierou. Diera sa dá vyplniť stolčekmi veľkými 50x50x50cm, ktoré sa okrem toho osvedčili aj ako vynikajúci flexibilný mobiliár. Mobiliár je variabilný a univerzálny.

Čo sa týka pravidelných letných workshopov, konali sa v Piešťanoch, Stupave, Lučenci,  v Partizánskom, Trnavej Hore a naposledy v Moravanoch nad Váhom. Pre lokálneho partnera, ktorý workshop spoluorganizuje, môže byť lákadlom to, že za dva týždne vznikne v jeho meste/lokalite neštandardný mestský mobiliár, ktorý prinesie novú kvalitu do verejného priestoru. Výsledkom [1:1] Workshopu je často objekt, ktorý môže byť na prvý pohľad ťažko uchopiteľný. Nejde o klasické lavičky, ale o objekty, ktoré vyzývajú na rôzne aktivity. Príkladom je UWO (Piešťany, 2016), drevený tanier vhodný na ležanie, sedenie, pódium či bežecký okruh pre najmenších. Ide o novotvar vo verejnom priestore, ktorého funkciu určuje užívateľ (UWO workshop viedli Ransu Helenius a Tobias Permin).

Posledný  [1:1] Workshop prebiehal v auguste 2020 v Moravanoch nad Váhom. Renesančný kaštieľ, ktorý bol kedysi miestom tvorivých stretnutí umelcov a architektov, sa za posledných desať rokov stal takmer ruinou. V roku 2018 prešiel však pod nových majiteľov a stal sa dejiskom festivalu Artrooms Moravany, pričom v priľahlom parku dostali tento rok priestor aj participanti [1:1] Workshop-u. Ako tútorky fungovali samotné členky zoskupenia Woven, vedúcimi dielenskej výroby boli Andrej Farba a Marec Ambruš. Workshopu sa zúčastnili ako ďalší spoluautori Réka Tundoková, Bronislava Priehodová, Alexandra Miškufová, Katarína Marušicová, Karolína Lutterová, Petra Ďurišková, Katarína Burdová, Andrej Siman, Karol Gwiazdowski, Šimon Doubrava, Amália Filip a Peter Jančár. Výsledkom pobytu je opäť objekt s variabilným využitím a pútavým dizajnom vyrobený na mieru prevažne z dreva. Autori sa rozhodli pracovať s mierne sa zvažujúcim terénom a nepravidelnosť pôdy zarámcovať prísnymi kvádrami. Rytmus hranolov matne asociuje Pamätník holocaustu v Berlíne od Petra Eisenmana, prvky sú však duté. Nové pódium – bludisko môže byť pokojne detským ihriskom i dejiskom umeleckých akcií. A to všetko s majestátnou kulisou bielej fasády kaštieľa. Či už sa dohodneme, že Woven vytvárajú malú architektúru, veľký nábytok, umenie, alebo dizajn, v každom prípade vytvárajú nové možnosti pre vizuálne pútavé situácie.

Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia.         
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia.         
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia.         
Foto: Katarína Janíčková, archív Woven
Workshop v Moravanoch nad Váhom, 2019 – konečná realizácia. Foto: Katarína Janíčková, archív Woven