Nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 4. časť

Počas 19. a 20. februára zasadala v BIBIANE medzinárodná porota celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS), ktorú tvorili odborníci a odborníčky z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Dokopy posudzovali viac ako 200 originálnych knižných titulov, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej súťaže NKS.

O predchádzajúcich nomináciách si môžete prečítať v článkoch Predstavujeme nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 1. časťNominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 2. časť a Nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska / 3. časť.

ROZHOVORY V PARKU

Šestnástou nomináciou je kniha ROZHOVORY V PARKU, ktorá sa obsahom a formou vracia k literárno-fotografickému časopisu Park, ktorý vychádzal niekedy na prelome deväťdesiatych a nultých rokov. Medzinárodnú odbornú porotu zaujal titul čistotou grafického spracovania a pútavou typografiou.

„Typografia je zvládnutá na vysoko profesionálnej úrovni a svojím spôsobom odkazuje na pôvodné vydania, pričom zároveň posúva dizajn smerom k súčasnosti. Reprodukcie fotografií sú aj vzhľadom na použité materiály a technológiu nadpriemerne dobre zvládnuté. Celé dielo pôsobí veľmi premyslene a koherentne – poriadok grafického spracovania a typografia sú v zaujímavom kontraste s drsným, jednoduchým papierom, ostrozelenou doplnkovou Pantone farbou a mäkkou väzbou publikácie. Vydarená symbióza obsahu a vizuálnej stránky knihy má určite potenciál osloviť nielen tých, ktorí majú ešte časopis Park v živej pamäti.“

Autorka: Jana Beňová
Grafický dizajn: Pavol Bálik
PrePress fotografií: Viktor Szemzö
Vydavateľ: BRAK, s. r. o.
Tlač a väzba: Protisk

UMENIE A UMELCI V MESTE OKOLO ROKU 1800

Sedemnásta nominácia — titul UMENIE A UMELCI V MESTE OKOLO ROKU 1800 si získala medzinárodnú odbornú porotu rešpektujúcou estetikou titulu k celkovému obsahu.

„Grafická úprava publikácie predstavuje kvalitne zvládnutý dizajn, ktorého účelom je na prvom mieste vytvoriť grafickú a materiálnu podobu knihy tak, aby čo najviac vyhovovala jej čítaniu. Starostlivá a citlivá úprava knihy prezentuje zlaté dno remesla a je zároveň príkladom silnej trpezlivosti, s ktorou je nutné pracovať pri procese opráv a korektúr.Výrazové prostriedky sú tvorené najmä vhodnou voľbou typografického písma, optimálnou proporciou vo vzťahu k objemu a rozmeru knihy, k spôsobu tlače, k materiálu a kvalite prevedenia.“

Autorky: Katarína Beňová, Katarína Kolbiarz Chmelinová
Grafický dizajn: Peter Nosáľ
Vydavateľ: STIMUL a Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Tlač a väzba: Devin Printing House

ZVIERACIA FARMA

Blížime sa takmer do finále kompletnej dvadsiatky nominačnej kolekcie NKS. Osemnásta nominácia patrí prekladovej knižke literárnej klasiky ZVIERACIA FARMA, ktorá zaujala medzinárodnú odbornú porotu predovšetkým výbornými ilustráciamil.

„Titul kultivuje prevedením a bezpochyby dvíha zaužívaný štandard vizuálneho spracovania v klasickej beletrii. Ide o technicky dobre zvládnutý knihársky počin s perfektnými ilustráciami. Typografia by však mohla trošku viac komunikovať práve s ilustráciami.“

Autor: George Orwell
Grafický dizajn: Jakub Soós
Ilustrácie: Matúš Maťátko
Vydavateľ: SnowMouse Publishing
Tlač a väzba: Finidr

THE SWEETNESS OF UNKNOWN

Predposlednou nomináciu je študentská práca THE SWEETNESS OF UNKNOWN od Moniky Machútovej zaujala medzinárodnú odbornú porotu svojim autentickým prevedením po všetkých stránkach.

„Útly a vreckový formát titulu je príkladom veľmi solídnej polohy autorskej knihy. Ide o dielo, v ktorom autorka vytvorila celý vlastný prozaický text, ilustrácie, typografiu i sadzbu knižky. Takáto komplexná tvorivá metóda je v obecnej rovine unikátna, pretože len málokto dokáže ovládať všetky zručnosti súčasne, hoci len na bazálnej úrovni. Text pôsobí obsahom i jazykom ako autentická výpoveď, osobná i dokumentárna. Štýl kresby je zámerne neobratný, neškolený, neambiciózny a odkazuje k autenticite a prozaickosti vlastného rozprávania. Typografia je funkčným elementom, čo je v tomto prípade správne.“

Autorka textu, ilustrácií a grafického dizajnu: Monika Machútová
Vydavateľka: Martina Betušová — AMÁLKA
Tlač a väzba: Typocon

LITERÁRNE KRAJINY BRATISLAVY — OBRAZ MESTA PO ROKU 1918

A máme tu poslednú nomináciu na Najkrajšiu knihu Slovenska 2023. Patrí odbornej publikácii LITERÁRNE KRAJINY BRATISLAVY — OBRAZ MESTA PO ROKU 1918. Odborná medzinárodna porota vyzdvihovala celkovú kvalitu grafickej úpravy a spôsob pouužívania typografie.

„Knižný titul, ktorý sa po grafickej stránke vyníma v prostredí bežnej odbornej knižnej tlače. Tvorivý tím kladie veľký dôraz na kvalitnú grafickú úpravu a zaujímavo riešený text v podobe veľmi precízneho vrstvenia výkladových a významových informácií. Zaujme aj obálka titulu vďaka plátenemu obalu v kráľovsky modrej farbe.“

Autori: Radoslav Passia, Vladimír Barborík a kolektív
Grafický dizajn: Matúš Lelovský
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV
Tlač a väzba: VEDA

Slovenské centrum dizajnu je partnerom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2023.