Nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 3. časť

Počas 19. a 20. februára zasadala v BIBIANE medzinárodná porota celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS), ktorú tvorili odborníci a odborníčky z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Dokopy posudzovali viac ako 200 originálnych knižných titulov, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej súťaže NKS.

O predchádzajúcich nomináciách si môžete prečítať v článkoch Predstavujeme nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 1. časť a Nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 2. časť.

DAV

Vstupujeme do druhej polovice nominácií na Najkrajšiu knihu Slovenska 2023 a hneď odvážne. Kniha DAV — Próza slovenskej ľavicovej avantgardy strháva pozornosť výraznou grafikou na obálke, čo sa v prípade šírenia kvalitných poznatkov literárnej vedy považuje za veľké plus. Medzinárodná odborná porota chvália predovšetkým prácu s typografiou.

„Najvýraznejším prvkom v grafickej úprave knihy je skupina ôsmich vtipných imitácií avantgardnej experimentálnej typografie. Tieto výtvory, pre ktoré je typická zábavná spontánnosť, sú komponované zo súčasných písmových typov, nie z historických, čím sa vytvoril pomerne trefný vizuálny komentár k téme avantgardnej typografie. Usporiadanie rôznych častí obsahu a rytmus knihy ako sekvencie pôsobí prehľadne. Celkový charakter grafickej úpravy a všetkých jej komponentov je hmotný a dramatický – presne tak, ako si to vyžaduje aj téma titulu.“

Autor, zostavovateľ: Michal Habaj
Grafický dizajn a ilustrácie: Matúš Hnát
Vydavateľ: Kapitalks
Tlač: Finidr

ŽITAVA

Útla, poetická a príjemná knižka ŽITAVA zaujala porotu predovšetkým svojou intimitou, veľkosťou, farebnosťou a zaujímavo riešenou obálkou.

„Kniha upúta netradičnou obálkou, výberom pekných priamych farieb Pantone a malým, príjemným a ergonomickým formátom. A predovšetkým intímnou atmosférou, ktorá vychádza z každej jednej strany. Knižka svojim celkovým prevedením nabáda k čítaniu. Nálada obsahu dobre pracuje s vizuálnou stránkou knihy.“ 

Autor: Filip Németh
Grafický dizajn: Aurélia Garová, Tereza Maco
Fotografie: Matej Chren
Vydavateľ: BRAK
Tlač: Protisk

BABA Z LESA

Pri trinástej nominácii na Najkrajšiu knihu Slovenska 2023 sa prenesieme do tichého, pokojného sveta obklopeného prírodou a poetikou jednoduchej samozrejmosti. Medzinárodnú odbornú porotu zaujala kniha BABA Z LESA celkovou koncepciou titulu.

„Na prvý pohľad je publikácia veľmi nenápadná, podobne ako ústredná postava, ktorej sa venuje. Prezentuje zaujímavú tému – život svojskej, nezlomnej ženy s jasným pohľadom na hodnoty a život, zdokumentovaný citlivo za pomoci časozberného fotografického materiálu a artefaktov archívneho výskumu. Postupne sa nám odhaľuje vnútorná krása postavy i knihy. Výber písma, typografie a papiera, väzba a dynamika knihy – všetko je veľmi prirodzené, organické a tvorí spolu skvelo vyvážený celok.“

Autorka a fotografie: Lena Jakubčáková
Grafický dizajn a ilustrácie: Katarína Rybnická
Vydavateľ: Absynt
Tlač a väzba: Helbich

ROK DOBRÝCH SPRÁV

Štrnásta nominácia patrí rozkošnej publikácii plnej dobrých správ, ktoré potrebujú nielen deti, ale aj my dospelí. Kniha zaujala medzinárodnú odbormnú porotu predovšetkým jedinečnými lustráciami a charakterom obsahu.

„Veselé textilné a neobvyklé obrázky ilustrátora a autora textu Martina Smatanu sú schopné zaujať širší okruh ľudí, sú komunikatívne a umelecky kvalitné. Dôrazne vytvorená vnútorná štruktúra – naľavo text a napravo obrázok – síce môže pôsobiť po pár stranách monotónne, celkovo však ide o originálne, fungujúce a dôvtipné dielo, ktoré dokáže potešiť deti aj dospelých.“

Autor textu a ilustrácii: Martin Smatana
Grafický dizajn: Martina Figusch Rozinajová
Vydavateľ: Monokel
Tlač a väzba: Finidr

JA V TVOJOM VEKU…!

Nový týždeň štartujeme s päťnástou nomináciou, ktorá patrí odborno-náučnej príručke a pomôcke o veľmi dôležitej téme. Kniha JA V TVOJOM VEKU…! zaujala porotu precízne zvládnutou sadzbou a typografickými riešeniami.

„Edukatívna publikácia pre rodičov a mladých ľudí o mimoriadne dôležitej životnej oblasti a téme, ktorá absentuje v našom vzdelávacom systéme. Knižka sa komplexne venuje sexuálnej výchove, má vynikajúco spracovanú typografiu aj celkovú grafickú úpravu. Jednoduché hravé ilustrácie umiestnené na predelových stranách fungujú ako odľahčenie od bohatého textu.“

Autorky: Dagmar Krišová, Marcela Poláčková
Grafický dizajn: Denisa Šifrová, Martin Jenča
Vydavateľ: inTYMYta, o. Z.
Tlač a väzba: Finidr

Slovenské centrum dizajnu je partnerom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2023.