Predstavujeme nominácie na Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / 1. časť

Počas 19. a 20. februára zasadala v BIBIANE medzinárodná porota celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS), ktorú tvorili odborníci a odborníčky z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Dokopy posudzovali viac ako 200 originálnych knižných titulov, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej súťaže NKS.

Dizajnér Jan Čumlivski z Českej republiky pre chorobu nemohol prísť, nahradil ho jeho kolega Filip Kraus z Vysokej školy umeleckého priemyslu v Prahe (UMPRUM). Päťčlennú porotu okrem neho tvorili – typograf Jakob Mayr z Rakúska, za Slovensko ilustrátorka Lucia Žatkuliaková, naša kurátorka Gabriela Ondrišáková a polygraf Pavel Kordoš. 

Ako vyplýva z nového štatútu súťaže NKS, na dvojdňovom (pondelok/utorok) hodnotiacom zasadnutí sa stretli všetci piati členovia a členky odbornej medzinárodnej poroty, ktorú riadne schválil Výkonný výbor súťaže (Zuzana Liptáková, Barbara Brathová, Pavel Sibyla, Maroš Schmidt) – zástupcovia inštitúcií podieľajúcich sa priamo na organizácii súťaže NKS. Súčasťou zasadnutia boli aj členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, ktorí udelili neštatutárnu cenu tlačiarni za kvalitné komplexné polygrafické spracovanie knihy. 

Uplynulý 31. ročník súťaže bol posledný, v ktorom boli prihlásené knižné tituly hodnotené odbornou porotou v siedmich stanovených kategóriách. V 32. ročníku porota hodnotila knižky len na základe ich celkového vizuálneho a knižného spracovania bez nadväznosti na to, o aký žáner ide. Spoločnou odbornou, ale kritickou diskusiou porota hodnotila knihy a nachádzali možné prieniky. Z ich diskusie vzišla kolekcia dvadsiatich nominovaných kníh a finálna víťazná kolekcia desiatich kníh. Hoci výsledky súťaže a víťaznú kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2023 predstavia 23. apríla 2024 počas slávnostného ceremoniálu v priestoroch Slovenskej národnej galérie, ale nominovaný shortlist budeme postupne zverejňovať. Začíname predstavením prvej pätice nominácií.

JAZERO

„Autorská kniha Jazero od Han Donau je v našich končinách neštandardným dielom v každom ohľade — od použitia mnohých techník až po koncepčné premyslenie a knižné spracovanie. Na prvý pohľad zaujme netradičným, prísne vertikálnym formátom, geometrickými ilustráciami s atraktívnymi textúrami a vyšperkovaným technologickým spracovaním. Je to vydavateľský a zberateľská počin v netradičnej forme.“

Autorka textu, ilustrácii a grafického dizajnu: Han Donau
Vydavateľ: Artforum
Tlač a väzba: Protisk

HOVORME O SEBE S REŠPEKTOM

Titul zaujal medzinárodnú odbornú porotu nielen svojím prevedením, ale aj na diskusiu naliehavou témou: „Kniha predstavuje odvážny a potrebný vydavateľský počin v súčasnej napätej slovenskej spoločnosti. Veľmi solídna a vysoko kvalitná typografia je doplnená o fotografie kvír ľudí a kvalitné reprodukcie významných kvír umelkýň a umelcov, a nielen tých súčasných. Kniha je ako objekt veľmi príťažlivá a má graficky vydarenú dynamickú štruktúru.“

Kolektív autoriek a autorov
Grafický dizajn: Martin Jenča, Denisa Šifrová
Ilustrácie: Ivana Čobejová
Vydavateľ: Büro Milk
Tlač a väzba: Valeur

NA CHRBTE. KNIHA O TÝCH, ČO SI NAŇ NAKLADAJÚ O NIEČO VIAC

Prečo niekto odíde z dobrej práce a začne nosiť? Môže za to posadnutosť námahou? Čo je to frustračný index blata? Postaviť sa zo zeme s 90 kilami na chrbte si vyžaduje veru poriadny kumšt. Kniha NA CHRBTE, ktorá opisuje príbehy a zážitky slovenským tatranských nosičov a nosičiek, zaujala medzinárodnú odbornú porotu nielen svojim príťažlivým vizuálnym prevedením, ale aj obsahom.

„Obzvlášť treba vyzdvihnúť výber a hravosť typografie. Grafická úprava evokuje lifestylový časopis, čím sa dodáva spracovaniu svieži, hravý a ľahký vzhľad. Zaujímavosťou zároveň je, že obálka knihy vyšla v dvoch farebných prevedeniach – má fialový aj krémovo prírodný plátenný poťah. Veľmi pekná a hodnotná téma a príjemný krémový papier podčiarkujúci tému titulu dodáva publikácii na atraktivite.“

Autori: Gréta Čandová a Samuel Marec
Grafický dizajn: Kristína Šebejová, Dominik Fodora
Fotografie: Jakub Čaprnka

Ilustrácie: Ivana Čobejová
Vydavateľ: Madebythe v spolupráci s Hikemates
Tlač a väzba: Finidr

SERIÁLNOSŤ A REPETÍCIA V SLOVENSKOM VIZUÁLNOM UMENÍ

Do 32. ročníka súťaže NKS sa prihlásilo množstvo odborno-náučných titulov a mnohé z nich boli spracované na vysokej vizuálnej úrovni. Je len prínosom (a radosťou), ak sa kvalitný grafický dizajn začína objavovať aj v publikáciách, ktoré sú primárne určené na štúdium.

Titul o seriálnosti a repetícii v slovenskom vizuálnom umení zaujal odbornú medzinárodnú porotu bravúrnou typografiou a usporiadaním textov a obrazových príloh: „Je to krásna veľkoformátová kniha v tvrdej väzbe, ale nie taká, ktorú si necháte iba na výzdobu svojho domova. Namiesto toho nabáda čitateľov, aby ju používali, aby sa pozorne pozerali na umenie a čítali o ňom. Kniha vyniká minimalistickým a hravým usporiadaním, špecifickým vnútorným ukotvením odborného textu a bohatej obrazovej prílohy. Samotné usporiadanie vnútra je dokonalou hrou na tému opakovania, rovnováhy konštánt a premien. Rytmus grafickej úpravy plynie ako hudobné dielo.“

Autorka: Zora Rusinová
Grafický dizajn: Pavol Bálik
Vydavateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tlač: DIW print, väzba: P+M Turany

JOZEJ SRNA: RODINNÝ ALBUM

Do súťaže NKS sa prihlasujú nielen knihy z vydavateľstiev, ale aj knihy, ktoré vydali jednotlivci samonákladom, alebo školy, galérie, výtvarné inštitúcie. A často ide o zaujímavé a hodnotné publikácie, ktoré by bola škoda neprihlásiť.

Publikácia Rodinný album, ktorá vyšla k rovnomennej výstave Rodinný album autora Jozefa Srnu, zaujala medzinárodnú odbornú porotu svojou nenápadnou úpravou odkazujúcou na snové zdanlivo obyčajné obrazy Jozefa Srnu: „Pokorná a citlivá úprava, ktorá necháva vyniknúť prezentované diela, a rešpektuje charakter rodinného albumu. Žlté strany vnášajú do knihy intimitu, akoby čitateľ cez zatiahnutú záclonu nazeral na pozoruhodné diela výtvarníka Jozefa Srnu.“

Autorka: Nina Gažovičová
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
Vydavateľ: Aukčná spoločnosť SOGA
Tlač a väzba: Helbich

Slovenské centrum dizajnu je partnerom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2023.

Skip to content