Festival Nového európskeho Bauhausu v SCD už 10. júna o 17:00

V dňoch 9. – 12. júna 2022 sa koná celoeurópske podujatie The Festival of the New European Bauhaus s hlavným programom priamo v Bruseli a množstvom sprievodných podujatí po celej Európe a aj mimo nej. Zámerom festivalu je upriamiť pozornosť na Európsku zelenú dohodu a spojiť ľudí z rôznych oblastí k diskusii o lepšej budúcnosti pre všetkých. Množstvo podujatí je priamo online a v programe si naozaj vyberie každý. Všetky potrebné informácie nájdete na webstránke festivalu.

Slovenské centrum dizajnu sa ako partner iniciatívy New European Bauhaus zapojilo aj do programu festivalu
s výstavou Materialisti v Galérii Satelit. Táto výstava totiž vznikla aj so zámerom poukázať na potenciál materiálov pre tvorbu udržateľného dizajnu, ktorý dokáže reagovať na výzvy spojené s klimatickou zmenou.

Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálne podujatie – prezentáciu svetoznámeho rakúskeho dizajnérskeho štúdia EOOS a jeho sociálneho podniku EOOS NEXT, ktorý založili v roku 2020 s cieľom rozšíriť svoje aktivity v oblasti sociálneho dizajnu a udržateľnosti. Prezentácia sa bude konať 10. júna o 17:00 v Galérii dizajnu SATELIT.

Základným mottom EOOS NEXT je tvoriť „dizajn pre skutočný svet“. Vo svojom výskume a dizajnérskej tvorbe sa zameriavajú na témy ako mobilita budúcnosti, čistenie vody a hygiena, obnova energie a synergia s prírodou. Ich projekty sú zväčša určené pre obyvateľov krajín globálneho juhu a realizované vďaka podpore od Bill & Melinda Gates Foundation. V Bratislave predstavia najmä svoj najnovší projekt ZUV (Zero emission Utility Vehicle), mestské elektrické vozidlo s nulovou uhlíkovou stopou vyrobené technológiou 3D tlače z recyklovaného plastu, ako aj skoršie realizácie a celkovú filozofiu EOOS NEXT.

Vstup na podujatie je voľný. Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Nenechajte si to ujsť!

EOOS NEXT
ZUV – perspektívny pohľad (2021)
Foto (c) Studio Theresa Bentz

EOOS NEXT: ZUV – perspektívny pohľad (2021), Foto (c) Studio Theresa Bentz