NCD.zip. Pozvánka do Satelitu na výstavu Národnej ceny za dizajn 2022

Podujatie Národná cena za dizajn je považované za jednu z vlajkových lodí Slovenského centra dizajnu. Je oslavou slovenského dizajnu a najvyššou formou jeho ocenenia. Dôležitou súčasťou ceny je aj každoročná výstava – prehliadka porotou vybraných prác, ktorá prezentuje to najlepšie z produkcie slovenských dizajnérov a dizajnérok za predchádzajúce dva roky. Tohtoročnú výstavu NCD si môžete pozrieť v Galérii dizajnu Satelit od 6. októbra do 18. decembra 2022.

Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška, grafický dizajn Martin Bajaník. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška, grafický dizajn Martin Bajaník. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška, grafický dizajn Martin Bajaník. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

Čo je nové

Hoci Národná cena za dizajn sa udeľuje od roku 1993, aktuálna dvojročná periodicita (v párne roky sa oceňuje komunikačný dizajn a v nepárne roky zas produktový)  je pomerne mladá, došlo k nej v roku 2015. Národná cena za dizajn 2022 je teda v poradí štvrtá, ktorá sa venuje výlučne komunikačnému dizajnu. Je to v istom zmysle symptomatické, že ani raz za predchádzajúce štyri ročníky sa výstava nekonala v rovnakých priestoroch. V roku 2016 sme si mohli ísť výstavu pozrieť do podkrovia Hurbanových kasární, v roku 2018 sa výstava inštalovala v bývalej kotolni na Fakulte architektúry STU, v roku 2020 sa síce vrátila do Hurbanových kasární, tentokrát však do nezrekonštruovaných priestorov ich pravého krídla. A aktuálnu Národnú cenu za dizajn nájdeme v Galérii dizajnu Satelit. Putovný charakter výstavy však nie je cieľom, ale skôr cnosťou z núdze. To, že sa výstava presunula do priestorov Satelitu, so žartom okomentoval1 riaditeľ Slovenského centra dizajnu, Maroš Schmidt, poznámkou: „…z ministerstva nám prišiel list, aby sme šetrili.” Ako naznačuje aj názov článku, tohtoročnú výstavu Národnej ceny za dizajn si teda môžeme pozrieť v zhustenej, kompaktnej verzii, ktorú zadefinovali priestorové limity galérie.

Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

Aj napriek tomu, že organizátori NCD zaviedli tento rok po prvýkrát registračný poplatok, na počte prihlásených prác sa to odrazilo len mierne. Aktuálny ročník, ktorého kurátorom je grafický dizajnér a pedagóg Ondrej Gavalda, sa teší doteraz druhému najvyššiemu číslu2 – 380 prihlásených prác. Organizačný tím sa rozhodol zachovať kategórie, ktoré boli uvedené v rámci NCD 2020 (po schválení ministerstvom kultúry boli zapracované do štatútu súťaže). Organizátorom sa podarilo zachovať si dobrú online aj mediálnu komunikáciu, vďaka čomu bolo o súťaži a o nominovaných prácach počuť. Na viaceré ďalšie naštartované sprievodné aktivity z predošlého ročníka však aktuálny ročník nenadviazal, čím si vyslúžil kritiku časti dizajnérskej obce. Výhrady viacerých dizajnérov smerovali aj k vizuálnej identite súčasného ročníka (Martin Bajaník), ktorú niektorí považovali za príliš komerčnú a neodrážajúcu charakter súťaže.

Predchádzajúci ročník nastavil latku vysoko. A to ako z pohľadu dizajnu a komunikácie, tak aj ďalšími činnosťami (napríklad novovytvoreným webovým sídlom či spomínanými novými kategóriami). Aj v náročných podmienkach pandémie sa vtedy podarilo vytvoriť udalosť so skutočne konzistentným a profesionálnym dojmom. Napokon – výstavný dizajn NCD 2020, ktorý realizovali Grau architects, bol jedným z nominovaných projektov v kategórii Priestor v aktuálnej NCD 2022.

Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

Množstvo verzus miesto

Na tohtoročnú výstavu vybrala sedemčlenná medzinárodná porota3 146 projektov. Na rozdiel od predošlých ročníkov, ktoré mali k dispozícii podstatne väčšie priestory, tento rok musel architekt výstavy, Peter Liška4, zápasiť s nie ideálnym pomerom množstva prác a miesta na ich prezentáciu.

Jeho výtvarno-priestorové riešenie vychádzalo z potreby zväčšiť celkovú výstavnú plochu v galérii. Vďaka predsadeným polotransparentným stenám sa mu podľa jeho slov5 podarilo inštalačný priestor dokonca zdvojnásobiť. Steny sú vytvorené pomerne minimalistickým spôsobom – pomocou textílie natiahnutej na drevených rámoch. Architekt prostredníctvom nich vytvoril v galérii rôzne odbočky a zákutia, ktoré umožňujú optimalizovať priestor a využiť ho naplno na prezentáciu diel. Vďaka umiestneniu stien pred okná získal zas pridanú výstavnú plochu s pôsobivým podsvietením prirodzeným svetlom. Inštalačný systém, založený na textílii natiahnutej na ráme, nesie autorský rukopis Petra Lišku. Využil ho (s istými materiálovými variáciami) už vo svojich predošlých projektoch (napr. výstava DVA PRÍBEHY / Machnáč a Merina v Považskej galérii umenia v Žiline). V podstate ho možno považovať za univerzálny, pretože sa dá umiestniť aj do (z rôznych dôvodov) nie celkom optimálneho priestoru a dokáže fungovať autonómne po vizuálnej aj konštrukčnej stránke. Aj ďalší mobiliár, napríklad stoly, sú v expozícii riešené rovnakým princípom – na ráme natiahnutou textíliou. Pre atypické inštalácie sú v zmysle materiálového minimalizmu použité rovnaké drevené hranoly ako na konštrukcii rámov s malými funkčnými úpravami.

Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

Snahou architekta bolo takýmto spôsobom vytvoriť „neviditeľný” nosič obsahu, ktorý vystaveným dielam nebude vizuálne konkurovať. Systém má bezpochyby sám o sebe vizuálne kvality, o tom, či skutočne vytvára estetiku, ktorá vystaveným dielam nekonkuruje by sa však dalo polemizovať.

Textília umožnila diela inštalovať vtipným a jednoduchým spôsobom – pomocou magnetiek. Aj vplyvom toho môže však divák nadobudnúť dojem, že inštalácia pôsobí trochu nástenkovo a tento pocit ešte umocňuje veľké množstvo vedľa seba nainštalovaných projektov, ktorých prezentácie nie sú vždy úplne konzistentné (rozličné formáty papierov, kvalita tlače, použitie pasparty). Na druhej strane, mnohé detaily vo výstave sú vyriešené minimalisticky a duchaplne, napríklad spôsob inštalácie kníh na textilných plochách stola, či projekcia, ktorú možno sledovať aj spoza textilnej steny.

Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Pohľad do výstavy Národná cena za dizajn 2022, architektúra výstavy Peter Liška. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

Prehliadka toho najlepšieho

Fenomén neustálej zmeny je téma, ktorá v diskurze o výstave rezonuje dlhodobo – chýba jej nielen ustálený priestor, ale aj predvídateľné financovanie a z toho vyplývajúci stabilný realizačný tím. V takýchto podmienkach je zmena nielen adaptačným mechanizmom na nepredvídateľné situácie, ale aj prejav odhodlanosti Národnú cenu za dizajn posúvať vpred.

Jedno však zostáva – Národná cena za dizajn každoročne prezentuje ten najlepší slovenský dizajn. Aj tento rok sa oplatí zájsť na výstavu a nechať sa ním na chvíľu (naozaj zblízka) obklopiť. Momentálne má Galéria dizajnu Satelit určite najvyššiu koncentráciu výborného slovenského komunikačného dizajnu na meter štvorcový na Slovensku.


  1. Počas príhovoru na slávnostnom otvorení výstavy NCD 2022
  2. Do NCD 2020 sa prihlásilo 469 projektov, ale v roku 2018 sa prihlásilo napríklad len 252 prác.
  3. Ondrej Gavalda (SK), Mykola Kovalenko (UA), Věra Marešová (CZ), Adam Marčan (SK), Filip Tofil (PL), Kristína Bartošová (SK), Bohuslav Stránský (CZ) + externí poradcovia Peter Nosáľ (SK) a Ján Filípek (SK)
  4. Peter Liška s Matúšom Lelovským vytvorili architektonický návrh výstavy NCD aj v roku 2018
  5. Počas príhovoru na slávnostnom otvorení výstavy NCD 2022
Skip to content