Národná cena za dizajn 2023 – Produktový dizajn má nový vizuál

Už čoskoro vyhlásime v poradí 20. ročník Národnej ceny za dizajn 2023 – Produktový dizajn, ktorý tento rok oslávi svoje okrúhle 30. výročie, čomu zodpovedá aj nový víťazný grafický vizuál súťaže

Do výzvy o vytvorenie novej vizuálnej identity a komunikačného konceptu aktuálneho ročníka NCD23 sa spomedzi 6 oslovených grafických dizajnérov zapojili Matúš Buranovský a trojica Tereza Maco, Aurélia Garová a Jozef Sklenka. Po prezretí návrhov vybrala odborná komisia, v zložení Maroš Schmidt (riaditeľ Slovenského centra dizajnu), Silvia Kružliaková (vedúca Slovenského múzea dizajnu), Michaela Lipková (produktová dizajnérka a pedagogička), Ľubica Segečová (grafická dizajnérka a pedagogička) Andrej Barčák (grafický dizajnér) a Martin Bajaník (grafický dizajnér), na osobnom zasadnutí dňa 8. marca 2023 v Hurbanových kasárňach, víťazný grafický návrh trojice Aurélie Garovej, Terezy Maco a Jozefa Sklenku. Ich ideový návrh pozostával z oslavy nielen výročia Národnej ceny za dizajn, ale aj z oslavy dizajnu samotného.

 „Všetko najlepšie k 30. narodeninám, vážená a milá Národná cena za dizajn!

Národná cena za dizajn oslavuje 30-te výročie svojho vzniku. Našou ideou v návrhu je osláviť dizajn, dizajnérky a dizajnérov. Tento rok si predstavujeme cenu ako narodeninovú párty.

Ústredným prvkom identity, ktorý vo vizuáli využívame, je priemyselný spojovací materiál PUR-pena a funguje tu ako paralela na šľahačkové zdobenie. Zaujala nás vzájomná podobnosť a vlastnosti oboch materiálov. V identite kombinujeme prvky spájania, vytvárame neočakávané priestorové objekty a živorodé plošné tvary. Fotografické stafáže, ktoré v kampani používame predstavujú nás (dizajnéra a dizajnérky) v polohe performatívnych gratulantov,uviedli vo svojom koncepte Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka.

Autor fotografie: Jakub Michal Teringa

Národná cena za dizajn sa 30 rokov mení k lepšiemu a ani tento rok tomu nie je inak. Doteraz sme grafického dizajnéra / dizajnérku pre identitu NCD vyberali z aktuálnych laureátov / laureátiek NCD, no odteraz budeme na každé dva roky vyhlasovať súťaž profesionálnych dizajnérov / dizajnérok, ktorých navrhne poradný orgán NCD. Tento rok porota vybrala návrh trojice grafických dizajnérov: Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozefa Sklenku. Zaujal nás ich netradičný prístup k zadaniu, výber a použitie kľúčového materiálu a celkový koncept, ktorý umožňuje veľkú variabilitu, uviedol Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu.

Autor fotografie: Jakub Michal Teringa

Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka sú absolventi Vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvoria na rozsiahlom území zadaní od autorských, komerčných cez nekomerčné, či komunitné. Autorky a autor radi vstupujú do spoluprác s inými autormi nielen z oblasti dizajnu, ale aj medziodborovo. Spája ich radosť z práce, spoločné posedenie na drinku a nekonečné možnosti všehomíru. 

Tereza a Aurélia založili spolu Račí festival, Jozef a Tereza sa stretli pri práci pre festival Pohoda a prednedávnom spoločne vytvorili vizuálnu koncepciu „Všetko najlepšie k 30. narodeninám, vážená a milá Národná cena za dizajn!

Skip to content