Konferencia Trendy v 3D tlači

19. – 20. októbra sa v Trnave a v Bratislave uskutoční konferencia o trendoch v 3D tlači. Hlavnými témami, ktorými sa diskutujúci budú zaoberať sú trendy 3D tlače v automobilovom priemysle a strojárstve, v zdravotníctve a zdravotných pomôckach, rozoberú aj aplikovaný priemyselný dizajn a ako financovať inovácie a nákup inovatívnych technológií. 

Medzi diskutujúcimi sa predstaví aj Róbert Paršo, vedúci nášho Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB, ktorý porozpráva o súčasných trendoch a víziách 3D tlače s prienikmi do materiálov a využitia A.I.

Na konferenciu je potrebná vstupenka.