IS Dizajn: malý sprievodca obsahom

Už 16 rokov Slovenské centrum dizajnu efektívne sprístupňuje informácie z oblasti dizajnu na Slovensku prostredníctvom informačného systému s názvom IS Dizajn. Ten poskytuje jednotné, na jednoduchosť používateľského ovládania zamerané rozhranie, prostredníctvom ktorého prepája niekoľko databáz: databázu dokumentov vo fonde knižnice, aktivít, edičnej činnosti, autorít a databázu všetkých produktov prihlásených do Národnej ceny za dizajn, počnúc súťažným ročníkom 2009. Prinášame vám niekoľko príkladov jeho využitia v rôznych situáciách a rôznymi skupinami osôb, pre ktoré môže byť užitočný:

 • Som aktuálnym čitateľom knižnice a chcem si vyhľadať dokumenty, ktoré si v knižnici môžem vypožičať či prehliadať pri najbližšej návšteve.
 • Uvažujem o návšteve Knižnice dizajnu a zaujíma ma, či v jej policiach nájdem knihy a časopisy pokrývajúce moje záujmy.
 • Rád by som si prečítal články o dizajne nábytku publikované v časopise Designum.

Knižnica dizajnu má vo fonde významné množstvo profilových publikácií a časopisov z oblastí dizajnu, dejín umenia, remesiel a architektúry. Naše edičné oddelenie vydáva periodické (časopis Designum) i neperiodické (odborné monografie, zborníky, katalógy výstav) publikácie. Všetky dokumenty z fondu knižnice, aj tie vydané edičným oddelením, sú v IS Dizajn označené predmetovými heslami tak, aby každý mohol vyhľadať informačné zdroje zodpovedajúce jeho konkrétnym potrebám. Prirodzene je však možné aj ich voľné prehliadanie. Triediť ich možno aj podľa typu média – na knihy, články, katalógy výstav, časopisy a noviny. Bonusom je online verzia všetkých čísel časopisu Designum vydaných aspoň pred dvoma rokmi, dostupná prostredníctvom IS Dizajn v podobe PDF súboru alebo prepojenia na portál Issuu.

 • Patrím k študentom, pedagógom, širšej verejnosti či médiám a zaujíma ma výstavná či iná organizačná činnosť Slovenského centra dizajnu v uplynulých rokoch.

Databáza aktivít umožňuje retrospektívne prehliadanie výstav a súťaží organizovaných Slovenským centrom dizajnu či v jeho priestoroch, ale aj tých zahraničných, zaoberajúcich sa aj slovenským dizajnom. Dopĺňanie tejto databázy bolo z personálnych dôvodov na istý čas pozastavené, v súčasnosti však už opätovne prebieha. Začal som sa zaujímať o grafický dizajn a potreboval by som identifikovať kľúčových grafických dizajnérov u nás, pričom by som si rád o ich tvorbe prečítal aj nejaký článok. Prehliadanie databázy autorít umožňuje zobrazenie informácií o dizajnéroch, teoretikoch dizajnu a korporácií – firiem, inštitúcií, organizácií a škôl, ktoré s dizajnom súvisia. Zo záznamov týchto osobností a inštitúcií je, stále v rámci IS Dizajn, možný priamy prechod na knihy, časopisy, výstavy, ktoré s nimi súvisia či na ich diela prihlásené do súťaží.

 • Som súťažiaci Národnej ceny za dizajn a chcem získať prehľad o svojej konkurencii z aktuálneho či z minulých ročníkov.
 • Som etablovaný dizajnér a zaujíma ma produkcia nastupujúcich kolegov.
 • Moja firma by potrebovala šikovného grafického dizajnéra – rád by som si vybral spomedzi tých, ktorých práca bola ocenená odbornou porotou.

Záznamy diel prihlásených do Národnej ceny za dizajn obsahujú fotografie týchto produktov vo vysokej kvalite. V prípade víťazných diel je v zázname viditeľné aj získané ocenenie. Samozrejmosťou je prepojenie so záznamami autorov týchto diel a uvedenie ich výrobcov, prípadne klientov.

Praktické návody

Ako sa môžem dozvedieť viac o dizajnérovi z oblasti, ktorá ma zaujíma?

Z dvadsiatich oblastí sme v tomto príklade zvolili grafický dizajn a ako dizajnéra Samuela Čarnokého. V jeho zázname možno vidieť fotografie diel, ktoré prihlásil do Národnej ceny za dizajn a prekliknúť sa na:

 • zoznam článkov o ňom, prípadne tých, ktoré napísal,
 • zoznam katalógov výstav, na ktorých boli jeho diela vystavené,
 • zoznam kníh, v ktorých sa spomína alebo v ktorých vystupuje ako (spolu)autor a
 • zoznam jeho prihlášok v kategórii NCD – Experimentálny dizajn.

Ako si môžem prečítať článok z Designum-u?

Zostaňme pri Samuelovi. Zo záznamu o ňom sa jedným kliknutím dostaneme k zoznamu článkov, ktoré napísal (napr. Písma čísla) alebo tých, ktoré sa ho obsahovo týkajú (napr. Príbeh ocele). Od ich záznamov vedie prepojenie k záznamom zdrojových dokumentov, v tomto prípade k jednotlivým číslam časopisu Designum, ktorých PDF verzia je voľne dostupná.

Ako si môžem pozrieť súťažiacich NCD v roku 2017?

Bočnými filtrami si jednoducho zvolíme ročník NCD a dostaneme sa k záznamom všetkých súťažiacich prác. Okrem súťažnej kategórie a mien autorov v nich nájdeme aj informáciu o roku výroby, výrobcovi, klientovi, pre ktorého bolo dielo vytvorené alebo meno pedagóga a názov školy. Významnou výhodou je možnosť zobrazenia fotografií diel vo vysokej kvalite.

Veríme, že IS Dizajn je a v budúcnosti aj zostane stále aktuálnym nástrojom sprístupňovania informácií o slovenskom dizajne. Záujemcom o dizajn aj profesionálnym dizajnérom môže slúžiť ako cenný zdroj v informačnom prieskume či v procese overovania informácií z tejto oblasti. V rámci blížiaceho sa redizajnu webového sídla Slovenského centra dizajnu sa aj IS Dizajn dočká niekoľkých zmien v prospech skvalitnenia používateľského zážitku a zjednodušenia práce s týmto systémom.