Adela Kovářová

Adela Kovářová

Autor

Adela je študentkou knižničnej a informačnej vedy. Pretože sa rada pohybuje na rozmedzí technológií, psychológie a kreativity, najväčšmi ju zaujíma výskum a dizajn používateľského zážitku. V Slovenskom centre dizajnu je stážistkou na Oddelení dokumentácie a informačných služieb. Popri univerzitnom štúdiu stíha aj ďalšie menšie projekty, štúdium taliančiny a spev.