Idol – výstava šperku vo Vile Györgya Rátha

Na prelome augusta a septembra sa konala v Budapešti neveľká, avšak obsahovo výnimočná výstava súčasného autorského šperku s názvom Idol. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Vily Györgya Rátha, nazvanej po prvom generálnom riaditeľovi budapeštianskeho Múzea úžitkového umenia a jednom z najväčších súkromných zberateľov svojej doby. György Ráth (1828 – 1905), zberateľ kníh a starožitností, autor Knihy úžitkového umenia aj právnickej literatúry, vilu v roku 1901 kúpil, prebudoval a naplnil svojou zbierkou úžitkového umenia so zameraním na interiérový dizajn. Vila sa po jeho smrti zásluhou manželky a na základe jeho želania stala súčasťou Múzea úžitkového umenia (Iparművészeti Múzeum). Po zložitom povojnovom období a nepriaznivej atmosfére budovania socializmu ju v roku 2018 múzeum (po štvorročnej prestávke) nanovo otvorilo so stálou expozíciou Naša secesia.1

Pohľad do výstavy vo Vile Györgya Rátha. Foto: Marcell Piti
Pohľad do výstavy vo Vile Györgya Rátha. Foto: Marcell Piti
Pohľad do výstavy vo Vile Györgya Rátha. Foto: Marcell Piti
Pohľad do výstavy vo Vile Györgya Rátha. Foto: Marcell Piti

Práve prostredie meštianskeho bývania zo začiatku dvadsiateho storočia tvorilo zázemie pre práce dvadsiatich šiestich autorov súčasného šperku z dvanástich krajín. V pôvabnom interiéri vily mohol návštevník medzi klenotmi secesie objavovať súčasné autorské šperky a ich odkazy na minulosť. Ako uviedli kurátorky výstavy, cieľom inštalácie v stálej expozícii bolo budovanie mostov medzi minulosťou a súčasnosťou. Takýto spôsob vystavovania nie je ojedinelým príkladom, autorské šperky konfrontované s exponátmi antického zlatníckeho umenia sa dali vidieť napríklad aj v roku 2013 na výstave Neuer Schmuck für die Götter v Glyptotéke v Mníchove. Napokon ani vo Vile Györgya Rátha nebol súčasný autorský šperk po prvýkrát. V roku 2019 sa tu formou otvorenej výzvy konala výstava s názvom Control/Ctrl+S, ktorá bola súčasťou Budapest Jewellery Week-u a za výber autorov zodpovedala štvorčlenná medzinárodná porota. V tomto roku výstava Idol predstavila budapeštianskemu publiku práce popredných autorov, ktorých tvorba mala a aj doteraz má výrazný vplyv na to, akým smerom sa súčasný šperk uberá. Vystavené práce pochádzali z takmer piatich dekád – najstaršie z roku 1972 od Fritza Meierhofera až po najnovšie diela z roku 2021, ktoré vytvorili Susanne Hammer a Hans Sofer. Rozdielne boli aj štýly, koncepcie, výber a spôsob použitia materiálov a celkový prístup k tomu výtvarnému médiu. Stretnutie aktuálnych diel s úžitkovým umením minulosti je vizuálne príťažlivé, dáva možnosť vidieť diela z inej perspektívy a nachádzať súvislosti a rozdiely.

  1. V roku 1954 sa Ráthovo múzeum premenovalo na Múzeum východoázijského umenia Ferenca Hoppa, neskôr Múzeum čínskeho umenia a jeho zbierka bola rozdelená do rôznych múzeí – Múzea výtvarného umenia, Maďarského národného múzea, Maďarskej národnej galérie, Múzea východoázijského umenia Ferenca Hoppa a Múzea úžitkového umenia. Po zmene politického systému múzeum získalo svoj pôvodný názov, ale až do svojho zatvorenia v roku 2014 sa v ňom usporadúvali orientálne výstavy. Viac informácii o Vile Györgya Rátha na: http://www.imm.hu/hu/contents/262,R%C3%A1th+Gy%C3%B6rgy-villa

Viac sa dočítate v časopise Designum 4/2021 na s. 32
Predaj časopisu Designum

Skip to content