Graduation Projects 2020

Hlavným organizátorom súťaže Graduation Projects1 je poľské centrum dizajnu Zamek Ciezsyn, ktoré vo svojich priestoroch pravidelne usporadúva výstavu, prezentáciu, ako aj zasadanie medzinárodnej odbornej poroty. Žiaľ, vzhľadom na dlhodobú nepriaznivú pandemickú situáciu sa hodnotenie ročníka 2020 konalo iba v online forme. Porota, zastúpená odborníkmi dizajnu zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska zasadala v tomto zložení: oblasť 3D, teda produktový dizajn, hodnotili Ferenc Laufer (Hungarian Design Council), Czesława Frejllich (2 + 3D), Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn), Anna Stránská (CZECHDESIGN), Michal Latko (Latko) a Marian Laššák (za Slovenské centrum dizajnu). V porote ku kategórii 2D – grafického dizajnu boli Agata Korzeńska (Idee), Filip Tofil (STGU), Filip Blažek (TYPO), Marcel Benčík (za Slovenské centrum dizajn a o.z. 1977) a Balázs Balogh (Hungarian Design Council). V tomto ročníku bolo celkovo prihlásených 243 prác, z toho 103 v kategórii 3D a 140 v kategórii 2D. Ako každý rok bolo vybraných 30 najlepších projektov, 15 z produktového a 15 z grafického dizajnu.  

Slovensko v tohtoročnej tridsiatke zastupuje dokopy päť záverečných prác slovenských absolventiek (štyri z grafického a jedna z produktového dizajnu), čo je asi najviac za posledné roky. Zastúpenie Slovenska je ovplyvnené tým, že v porovnaní s ostatnými krajinami V4 tu funguje o niečo menej škôl a univerzít, kde je možné študovať dizajn. To však určite neuberá na kvalite prihlásených prác. 

Z Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave postúpila bakalárska práca Lucie Gandelovej s názvom Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas. Absolventka sa sústredila na dôsledné preskúmanie dobových fotografií a histórie svojej rodiny. Výsledkom je veľká, výpravná publikácia, podobná archívnej krabici, ktorá je zameraná iba na obrazový materiál a dáta, bez žiadnych zbytočných kvetnatých opisov. Môže tak výborne poslúžiť aj pre ďalší historický výskum.

Lucia Gandelová: Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU, pedagóg: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Druhou postupujúcou prácou, ktorá vznikla na pôde KVK VŠVU, je knižka s názvom United Colors of Beton. Ide o zaujímavú bakalársku prácu Sáry Hammadovej, v ktorej sa autorka venuje téme bratislavského urbanizmu a masovej panelovej výstavby druhej polovice 20. storočia. Fotografie sídlisk jednotlivých mestských častí dopĺňajú fakty a krátke texty o histórii danej lokality a postupe výstavby. Samozrejme, nechýbajú kritické úvahy o budúcnosti a ďalšom rozvoji mesta.

Sára Hammadová: United Colors of Beton, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU, pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

Katarína Kyselicová, slovenská absolventka Fakulty multimediálnych komunikácií českej Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ukončila svoje magisterské štúdium prácou s názvom Rozhovory o spolupráci. Zaoberá sa v nej témou vzájomnej spolupráce medzi súčasnými grafickými a produktovými dizajnérmi, výtvarníkmi, fotografmi, kurátormi či vydavateľmi. Absolventka pripravila pútavé rozhovory s dvadsiatimi slovenskými i českými osobnosťami týchto odvetví a ,,ošatila“ ich do príjemnej, minimalisticky riešenej čierno-bielej publikácie na vysokej typografickej úrovni.

Katarína Kyselicová: Rozhovory o spolupráci, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – ateliér Grafický design, pedagóg: MgA. Dušan Wolf

V produktovom dizajne sa do výberu dostala séria keramiky s názvom Tvar od autorky Kataríny Raškovičovej. Ukončila ňou svoje magisterské štúdium v Ateliéri keramiky na Katedre úžitkového umenia VŠVU. Vytvorila minimalistickú kolekciu džbánov, pričom hľadala nové tvary a spôsoby spracovania – každý jeden kus je ručne spracovaný originál.

Katarína Raškovičová: Tvar, Katedra úžitkového umenia – ateliér keramiky VŠVU, pedagóg: doc. MgA. Daniel Piršč

Poslednou z piatich slovenských absolventských prác je magisterská práca Veroniky Trnkovej s názvom Dvojitý úsmev – body positive zine z Ateliéru vizuálnej komunikácie Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Je to veselý, odvážny a ilustratívne bohatý magazín venujúci sa dôležitej súčasnej téme o pozitívnom vnímaní svojho tela a jeho prirodzených ,,nedostatkov“. Ilustrácie a komiksy posmeľujú svojich čitateľov k pozitívnemu sebavnímaniu (aj dobrej nálade). Tieto, aj všetky ostatné práce z aktuálneho i minulých ročníkov, si môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke Graduation Projects

Veronika Trnková: Dvojitý úsmev – body positive zine, Fakulta umení TU KE – ateliér vizuálnej komunikácie, pedagóg: Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.

Výstava najlepšej tridsiatky Graduation Projects sa každý rok sprístupňuje vo februári alebo v marci v priestoroch Zamek Ciezsyn pri príležitosti štvordňového festivalu s názvom Urodziny Zamku Cieszyn. Ide o sériu prezentácií, workshopov a prednášok zameraných na rôzne témy z oblastí dizajnu, architektúry, vizuálneho umenia, estetiky či biznisu s bohatou medzinárodnou účasťou odborníkov a hostí nielen z krajín V4, ale aj Európy. Do festivalu je zapojené celé mesto Cieszyn, konajú sa prehliadky v miestnych ateliéroch, náučné prechádzky po meste, koncerty, posedenia a rôzne spoločenské eventy. Žiaľ, tohtoročné 16. Urodziny Zamku Cieszyn sa museli konať bez osobného kontaktu, iba v skrátenej online forme, a to v piatok a sobotu 19. a 20. marca. V piatok sa konala séria online prednášok s titulom Into the unknown. Diskutovali Päivi Tahkokallio, predseda BEDA – The Bureau of European Design Associations, Jennifer Johanna Drouin z Amsterdam University of Applied Sciences a odborníci z oblasti dizajnu a architektúry Ewa Porębska, Piotr Voelkel, Zuzanna Skalska, Patryk Białas a ďalší. Míting moderovala riaditeľka Zamek Cieszyn Ewa Gołębiowska. 

Vernisáž výstavy Graduation Projects sa v rámci festivalu koná vždy v sobotu popoludní aj za účasti samotných absolventov, ktorí zároveň uvádzajú (doobeda alebo deň predtým) aj krátke prezentácie svojich prác. Keďže tieto tento rok nemohli byť naživo, sú dostupné aspoň ako krátky film na oficiálnom YouTube kanáli. Výstava bola síce oficiálne otvorená v sobotu 20. marca a potrvá do 7. mája, je však otázne, či sa dočká takého počtu návštevníkov ako minulé roky.

Pozvánka Graduation Projects 2020

Napriek nepriaznivej dobe však Slovenské centrum dizajnu srdečne blahoželá všetkým piatim absolventkám a želá im mnoho ďalších úspechov v profesionálnej kariére a/alebo nadväzujúcom štúdiu!     

1GP je každoročná súťažná prehliadka diplomových a bakalárskych prác z odborov dizajnu vysokých škôl z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorej sa Slovensko zúčastňuje od roku 2010.