Európske hlavné mestá kultúry 2026 otvárajú príležitosti aj pre ľudí z oblasti dizajnu

V roku 2026 bude Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) opäť hostiť jedno zo slovenských miest. Tento prestížny titul je už viac ako 35 rokov každoročne udeľovaný mestám naprieč Európou. Pre hostiace mesto, dokonca i krajinu, ide o dôležitú udalosť, ktorá prináša množstvo príležitostí i kapitálu. Hlavnou myšlienkou titulu EHMK je rozvoj kultúrnej diverzity, upevňovanie spoločných európskych hodnôt a zdôrazňovanie úlohy kultúry v spoločnosti. Pod kultúrou však nemusíme rozumieť iba umelecký program, ale aj celkovú kvalitu života, občiansku angažovanosť, podporu inklúzie, či environmentálne témy (1). Na Slovensku bol titul EHMK naposledy udelený v roku 2013, kedy sa víťazným mestom stali Košice.

Do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry na EHMK 2026, sa v prvom kole prihlásilo 8 slovenských miest – Trnava, Trenčín, Hlohovec, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra a Martin. Do finále vybrala medzinárodná komisia 3 postupujúce mestá – Žilinu, Nitru a Trenčín. 

Kandidatúry na EHMK – Komplexné, interdisciplinárne a náročné projekty

Už samotný postup do shortlist-u môže mestám priniesť významné kultúrne, ekonomické a sociálne príležitosti. Tvorba prihlášky na titul EHMK išla, v prípade všetkých troch slovenských miest, ruka v ruke s tvorbou ich dlhodobých kultúrnych stratégií. Z tých budú môcť mestá čerpať aj v prípade ich nezvolenia za EHMK 2026. Projekty kandidatúry sú komplexné a obsahovo náročné, na ich príprave preto spolupracujú odborníci i zástupcovia z rozličných odvetví kultúry. Medzi nimi nechýbajú ani ľudia z prostredia dizajnu, ktorí pôsobia ako konzultanti programov alebo sa zapájajú s vlastnými konceptmi. Dôležitú spoluprácu s grafickými dizajnérmi absolvovali postupujúce mestá už počas tvorby Bid Book-ov (prezentačných materiálov) a svojich vizuálnych identít. Mestá už zverejnili aj viaceré projekty, ktoré sú určené pre oblasť dizajnu. Finálnu programovú ponuku sa však verejnosť dozvie až na jeseň, keď budú sprístupnené doplnené Bid Book-y pre druhé kolo kandidatúry. Organizačné tímy sa v súčasnosti intenzívne pripravujú na záverečné hodnotenie, ktoré by malo prebehnúť v novembri 2021. 

Nitra 2026

Necháme sa zlomiť alebo prelomíme bariéry, ktoré nás držia spútaných a pohneme sa vpred? 

Nosnou myšlienkou konceptu nitrianskeho projektu EHMK je Breaking point / Bod zlomu. V bode zlomu sa Nitra podľa autorov projektu nachádza nielen geograficky, etnicky, historicky, spoločensky, ale aj pod vplyvom súčasnej pandémie, klimatickej krízy, či postfaktuálnej doby. Ak sa Nitre podarí uspieť, bude sa usilovať tento zlomový moment využiť na pozitívny rozvoj mesta, a to práve prostredníctvom kultúry a umenia. Cieľom organizátorov bude vytvoriť mesto so sebareflexiou a autentickou identitou, zbavené historických stereotypov, ktoré je schopné viesť otvorený dialóg na problematické témy. Projekt chce vrátiť život do verejných priestorov Nitry a podnietiť občanov k znovuobjaveniu čara poľnohospodárskej činnosti, ktorou bol región Nitry vždy charakteristický.2      

Andrej & Andrej (Andrej Barčák a Andrej Čanecký), Logo Nitra 2026, kandidát na EHMK 2026.

Výrazná typografia a hravé ilustrácie odzrkadľujú koncept projektu

Zlom sa stal taktiež nosnou ideou vizuálnej identity projektu. Podľa Mariána Tesáka, projektového manažéra tímu EHMK Nitra 2026, bola vizuálna identita pre projekt kľúčová, preto jej tvorbu nechceli unáhliť. Cieľom tímu bolo vytvoriť identitu, ktorá bude mať komplexný koncept, a s ktorou sa bude dať pracovať celé dva roky procesu kandidatúry. V spolupráci s Úniou grafických dizajnérov Slovenska pripravili v apríli 2020 rýchlu súťaž portfólií, do ktorej sa zapojilo 23 ateliérov, dizajnérov a štúdií. Víťazmi súťaže sa stalo dizajnérske duo Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký). Toto štúdio realizovalo viaceré známe projekty – stojí za vizuálnou identitou Národnej ceny za dizajn 2020 a 2021, Vysokej školy výtvarných umení, či Verejnej ochrankyne práv. Dôležitou súčasťou vizuálnej identity projektu EHMK Nitra 2026 je písmo, ktorého charakteristickým prvkom sú lomené vertikály na vybraných písmenách. „Andrej & Andrej prišli s jednoduchou, no funkčnou identitou. Tvorí ju silná typografia, ktorá odzrkadľuje náš programový koncept Breaking Point, a hravé ilustrácie, ktorých farebná paleta je zas naviazaná na témy, ktoré v projekte riešime,“ hovorí Marián Tesák.

Výzva na prihlasovanie projektov, EHMK Nitra 2026

Jednou z úloh EHMK je zvýrazniť dôležitosť kultúry a umenia v každodennom živote ľudí, a to platí aj pre dizajn

Súčasťou programu EHMK Nitra 2026 sú viaceré projekty, do ktorých by organizátori radi zapojili dizajnérov. Už v prvom Bid Book-u je načrtnutý projekt Nitra: Stratená. Možná. Budúca., ktorý chce prepájať dizajnérov s vedcami – historikmi, sociológmi či klimatológmi – pričom spolu budú pracovať na viacerých výstupoch, ktoré budú prezentovať rôzne, aj vizionárske či konceptuálne podoby Nitry naprieč 20. a 21. storočím. V projekte Múzeum paralelnej kultúry, ktorý bude prezentovať fenomén undergroundovej kultúry vo východnom bloku v druhej polovici 20. storočia, zas organizačný tím plánuje pracovať s produktovým dizajnom socializmu. S ponukou na spoluprácu oslovili aj Maroša Schmidta, súčasného riaditeľa Slovenského centra dizajnu. Viaceré projekty týkajúce sa komunikačného dizajnu konzultovali organizátori s vybranými grafickými dizajnérmi. Pre oblasť dizajnu pripravujú nielen prezentačné, ale aj vzdelávacie aktivity a ďalšie projekty. 

Prezentácia projektového tímu EHMK Nitra 2026.
Ohlásenie kandidatúry EHMK Nitra 2026 na soc. sieťach.

Trenčín 2026

Zvedavosť je potrebné pestovať, starať sa o ňu, povzbudzovať ju kultúrou, inšpirovať prostredím a vzdelávaním, aby mohla rásť, prekvitať a posúvať nás vpred. 

Programovým konceptom projektu EHMK Trenčín 2026 je Cultivating Curiosity / Pestovanie zvedavosti. Autori projektu považujú zvedavosť a jej rozvíjanie za prostriedok kultivácie jednotlivca i celej spoločnosti. Zvedavosť je o „zmene perspektívy, nových spôsoboch učenia sa, videní vecí v nových uhloch, o rozvíjaní našej prirodzenej schopnosti pozorovať, objavovať a učiť sa na úrovni jednotlivca, ale aj celospoločensky.“3 Cieľom projektu je podnietiť u občanov a účastníkov zvedavosť, kreativitu, záujem i sebavedomie, ako aj podpora a medzinárodné sieťovanie miestnych umelcov, zapojenie marginalizovaných skupín obyvateľstva, či environmentálna a spoločenská udržateľnosť.      

Martin Pyšný, Logo Cultivating Curiosity. Trenčín 2026, kandidát na EHMK 2026.

Mesto si tvarujeme podľa vlastných potrieb a predstavivosti

Identitu EHMK Trenčín 2026 spracoval dizajnér a člen organizačného tímu, Martin Pyšný. V jeho portfóliu nájdeme viacero projektov z oblasti typografie, brandingu, logotypov a multimédií. Známy je napríklad jeho projekt písma pre dyslektikov, Dyscont. Nosným vizuálnym prvkom identity EHMK Trenčín 2026 sú dynamické tvary s farebnými prechodmi, ktoré v dizajne zastupujú vybrané symboly a typografiu. „Vizuálna identita projektu od Maťa Pyšného obsahuje výrazné vizuálne prvky, ktoré vyplývajú z uzavretého kruhu (mesta), ktorému dodávame energiu a tvarujeme si ho ako gumičku podľa vlastných potrieb a predstavivosti. Bid Book, ktorý predstavuje akýsi návod, pracovný zošit budúcnosti mesta, je doplnený vizualizáciami pripravovaných projektov a snovými kolážami, ktoré predstavujú možnú transformáciu mesta vďaka kultúre,“ píše Lenka Kuricová, programová manažérka EHMK Trenčín 2026.

Detail obálky Bid Book-ov pre prvé kolo kandidatúry EHMK Trenčín 2026

Projekt prinesie nové príležitosti pre podnikanie, stáže, diskusie, spolupráce, rezidencie a prezentácie dizajnérskej tvorby 

Prioritou EHMK Trenčín 2026 je interdisciplinárne vzdelávanie, tvorba príležitostí pre prezentáciu kreatívcov v celej Európe, ale najmä vytvorenie vhodných podmienok na rozvoj kreatívnych odvetví v meste samotnom.

Dizajnu, podnikaniu a tvorbe produktov venoval trenčiansky organizačný tím programový blok s názvom Pole pôsobnosti (Designing the field). Jeho zámerom je skúmať históriu priemyselných odvetví a remesiel, najmä módy a textilnej výroby, a navrhovať nové udržateľné príležitosti uplatnenia. Cieľom je spochybniť stereotyp, že kultúra nedokáže byť profitabilná. Projekt prinesie nové spôsoby prezentácie dizajnu, a zároveň má za cieľ propagovať dizajnérske myslenie ako metodiku zlepšovania kvality života. Dôležitým aspektom projektu EHMK Trenčín 2026 je taktiež znovuobjavovanie identity mesta. Organizátori plánujú posilniť prezentáciu kultúrneho dedičstva novými formami a najmä v súčasnom kontexte. Príkladom je transformácia vyprázdnenej „nálepky“ Trenčín – mesto módy na nový naratív Trenčín – mesto udržateľnej módy. Podujatie predstaví súčasných módnych a textilných návrhárov so zameraním na tému slow fashion. Pripravovaná je taktiež spolupráca s partnerom CONTEXTILE – bienále súčasného textilného umenia v portugalskom Guimarães.

Webstránka a banner EHMK Trenčín 2026.
Ohlásenie postupu EHMK Trenčín 2026 do druhého kola súťaže o titul na soc. sieťach.

Žilina Beskydy 2026

„Okno“ vyzýva na otvorenie, pohľad von a vpustenie čerstvého vzduchu z Beskýd a iných častí Európy. Inšpirujme sa a na oplátku inšpirujme ostatných.

Mesto Žilina sa o titul EHMK uchádza spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku, Frýdek-Místek v Českej republike a celou geografickou oblasťou Beskýd. Koncept projektu vychádza z kréda Window of Opportunities / Okno príležitostí. Táto fráza pôvodne pochádza zo žargónu vesmírnej agentúry NASA a označuje optimálne priestorové a časové podmienky pre štart rakety. Odkazuje však taktiež na kritické obdobie vo vývoji dieťaťa, počas ktorého musí získať špecifické neurologické funkcie. „V tomto zmysle koncepcia vystihuje pozíciu, v ktorej sa nachádzame – a teda náš cieľ ponúknuť ľuďom a miestnym komunitám viac príležitostí na účasť, vzdelávanie, rast a kultúrne vyžitie.“4 Projekt rozpracúva tri kľúčové elementy – prírodu, produkciu umenia a diskurz, cez ktoré špecifikuje „okná príležitostí“ pre Žilinu a kandidujúci región.

Kolektív Altelier (Ivan Galdík, Eva Husárová a Marek Mati), Logo Žilina Beskydy 2026, kandidát na EHMK 2026.

Dizajn reflektuje pragmatickosť a priemyselný charakter mesta

Výber spracovateľov vizuálnej identity projektu Žilina Beskydy 2026 prebiehal formou dvojkolovej súťaže. Víťazmi sa stal Kolektív Altelier, v zložení Ivan Galdík, Eva Husárová a Marek Mati. Pre projekt vytvorili identitu založenú na monochromatických ilustráciách, symboloch a prechodoch. Dôležitým elementom je taktiež práca s typografiou, ktorá sa akoby sčasti „skrýva“ (za horizontom?, za oknom?). Kolektív Altelier vyrobil taktiež unikátny obal Bid Book-u z biomateriálu. Silvia Jánošková z organizačného tímu hovorí: „Už na začiatku diskusie o grafickom spracovaní sme sa zhodli, že bude najlepšie, ak v našom Bid Book-u nebudú žiadne obrázky, prišlo nám prirodzené reflektovať pragmatickosť a priemyselný charakter mesta takýmto spôsobom. V kontraste s utilitárnym dokumentom pôsobil ručne robený obal z lokálnych materiálov, ktorý reflektoval dôležitosť prírody nielen v regióne, ale aj v našom programe.“

Kolektív Altelier (Ivan Galdík, Eva Husárová, Marek Mati), obálky pre Bid Book Žilina Beskydy 2026 z biomateriálu.

Žilina spúšťa cezhraničný akcelerátor a otvorenú výzvu

Organizačný tím EHMK Žilina Beskydy 2026 viedol diskusie s komunitou dizajnérov v Žiline už počas prvého kola prihlášky a mnohí z nich sa už do procesu príprav so svojimi projektmi zapojili. V najbližších dňoch tím plánuje sprístupniť viaceré možnosti, ako sa zapojiť aj v druhom kole. Pripravujú cezhraničný akcelerátor, zameraný hlavne na rozvoj projektov medzi slovenskými, českými a poľskými umelcami, dizajnérmi a organizáciami. Čoskoro majú v pláne spustiť taktiež otvorenú výzvu, do ktorej budú môcť jednotlivci a organizácie prihlásiť svoje projekty, reflektujúce hlavné témy kandidatúry EHMK Žilina Beskydy 2026. 

Jedným z projektov, ktorý uskutoční Žilina ešte tento rok, je projekt PASÁ:Ž – Platforma pre architektúru a občiansku participáciu, v rámci ktorého riešia organizátori aj program kreatívnej byrokracie, zameraný na edukáciu pracovníkov verejnej správy aj v oblasti design thinking a service dizajnu. 

Pre oblasť dizajnu pripravuje organizačný tím viacero podporných programov, projektov i medziodborových spoluprác. Sú plánované aj formy prezentácie dizajnu nielen v kandidátskom regióne, ale aj v širšom okolí. 

Ohlásenie kandidatúry EHMK Žilina Beskydy 2026 na soc. sieťach.
Výzva na podávanie grantov, EHMK Žilina Beskydy 2026.

Výsledky sa dozvieme do konca roka 2021

Vybrané slovenské mesto bude mať svojho európskeho partnera vo Fínsku, kde sa do shortlist-u dostali mestá Oulu, Savonlinna a Tampere. Fínske mestá nedávno odovzdávali prezentačné materiály – Bid Book-y pre druhé kolo súťaže a v súčasnosti sa pripravujú na návštevu poroty a obhajoby projektov. Víťazné fínske mesto vyberie komisia v lete 2021, na Slovensku sa víťaza dozvieme do konca tohto roka.5      

1Viac informácii o projekte EHMK – oficiálny web: https://ec.europa.eu/culture/policies/culture-cities-and-regions/european-capitals-culture

2Bid Book EHMK NITRA 2026 pre prvé kolo kandidatúry: https://www.nitra2026.eu/wp-content/uploads/2021/05/EHMK_Bidbook_Digital_SK.pdf

3Bid Book EHMK TRENČÍN 2026 pre prvé kolo kandidatúry: https://dde55047-bf90-43a6-bed9-f30519e72a57.filesusr.com/ugd/516d70_96b47307632c4d169a0d51e7cf2118e0.pdf

4Skrátený Bid Book EHMK ŽILINA BESKYDY 2026 pre prvé kolo kandidatúry: https://zilina2026.eu/wp-content/uploads/2021/03/EHMK-ZA-bid-book-SK-skrateny.pdf

5EURACTIV.sk – Slovensko sa začína chystať na Európske hlavné mesto kultúry 2026: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/slovensko-sa-zacina-chystat-na-europske-hlavne-mesto-kultury-2026/

Za poskytnutie informácií k článku ďakujem:
Marián Tesák za EHMK NITRA 2026
Lenka Kuricová, Barbora Janáková za EHMK TRENČÍN 2026 
Silvia Jánošková za EHMK ŽILINA BESKYDY 2026

Ďalšie informácie na:
https://www.nitra2026.eu/
https://www.trencin2026.sk/
https://zilina2026.eu/

Skip to content