Dizajn v číslach za rok 2022

V apríli roku 2023 začalo MKSR spolu so Štatistickým úradom SR a s SCD (ako spracovateľom výkazov), vykonávať zber dát za oblasť dizajnu – KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach. Pozrite si výsledky zo štatistického zisťovania za rok 2022.

#AKTIVITY
V roku 2022 na Slovensku z celkového počtu 158 pôsobiacich subjektov v danej oblasti vykonávalo dizajnérsku činnosť 105 oslovených, čím celkovo vzniklo 1 526 produktov, z čoho 727 v kategórii produktového dizajnu a 799 diel z komunikačného dizajnu. Najviac dizajnérskych činností sa sústredilo v Bratislavskom kraji a najmenej evidujeme v Prešovskom kraji.

#PREZENTÁCIE
V roku 2022 sa na 264 podujatiach odprezentovalo 404 diel dizajnu, pričom ocenenie získalo 16 produktov. Konkrétne išlo o 11 diel z produktového dizajnu a 5 z komunikačného.

#FINANCIE
Celkové príjmy špecializovaných dizajnérskych činností boli v roku 2022 vo výške 5 225 764 eur a náklady na činnosť v sume 4 169 256 eur. Z celkových zdrojov financovania dizajnérskych činností bolo 8 218 eur transfery od iných subjektov. Tuzemské granty poskytli financovanie vo výške 127 884 eur.

#PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Štatistickým zisťovaním sa zistilo, že na špecializovaných dizajnérskych činnostiach sa podieľalo 173 osôb, z toho 47 bolo žien a zvyšok mužov. Z celkového počtu bolo na plný pracovný úväzok zamestnaných 80 osôb.

Dizajn v číslach za rok 2022 – infografika

O čom je štatistika v dizajne a aké boli jej začiatky u nás, si môžete prečítať v článku v e-designume, ktorý vznikol k 30. výročiu SCD.

Ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili štatistické výkazy a pomohli tým, priblížiť sa k získaniu reálnych dát o domácej scéne. Ak si myslíte, že sa vás štatistický výkaz týka, ale neboli ste tento rok kontaktovaní, prosím, napíšte nám na adresu: statistika@scd.sk.