Dizajn je postoj. Za Florianom Hufnaglom

Florian Hufnagl (11. novembra 1948 – 31. decembra 2019), dlhoročný riaditeľ múzea Die Neue Sammlung, zdôrazňoval, že dizajn nie je iba o samotnom predmete: „Dizajn je postoj – a postoj sa rodí z rozhovorov, diskusií, viery a odvahy. To, čo je na konci viditeľné, je už hotové dielo. To, čo však nie je viditeľné, sú ľudia, ktorí stoja za vykonanou prácou, tvorcovia, ktorí razili cestu, presvedčení o jej správnosti, a to ešte vtedy, keď dielo nemalo konečnú podobu. Sú to ľudia, čo veci spravili skutočnými.“

Vyštudoval klasickú archeológiu, moderné a súčasné dejiny a dejiny umenia na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. V roku 1976 získal doktorát za dizertačnú prácu o mníchovskom staviteľovi Gottfriedovi von Neureutherovi (1811 – 1887). Po ukončení stáže v Bavorskom národnom úrade pre ochranu pamiatok pôsobil ako nezávislý historik umenia. V roku 1980 sa začína jeho kariéra v múzeu Die Neue Sammlung, kde pracoval ako kurátor. O desať rokov neskôr, v roku 1990, sa stal riaditeľom múzea a túto funkciu vykonával až do januára 2014. Najväčšiu zbierku dizajnu na svete teda riadil viac ako 20 rokov a zbierkový fond rozšíril z 1 000 exponátov na 100 000. Pre zaujímavosť– v jednom z rozhovorov (2015) povedal, že za uplynulých 25 rokov získal pre Neue Sammlung asi 5 predmetov denne. Múzeum Die Neue Sammlung je dnes nielen jedným z najstarších, ale aj jedným z najdôležitejších múzeí dizajnu na svete (zbiera dizajn od roku 1902). Hufnagl vďaka bohatým akvizíciám a realizovaným výstavám významne prispel k jeho zviditeľneniu a získal mu medzinárodnú reputáciu. Budovanie expozícií v Pinakothek der Moderne v Mníchove a Neues Museum für Kunst und Design v Norimbergu pre neho predstavovalo veľkú výzvu – v Norimbergu musel dokonca pôsobiť ako stavebný dozor. Otvorenie Pinakothek der Moderne v roku 2002 znamenalo pre „jeho“ múzeum zásadný zlom, keďže po prvýkrát mohli byť nastálo vystavené zbierky Neue Sammlung v celej šírke (dovtedy mali totiž k dispozícii iba 300 m2 ). Svojou koncepciou a architektonickým riešením, výstavami, podujatiami, celosvetovou propagáciou dizajnu sa stali vzorom pre ďalšie múzea dizajnu v Európe.

Hufnagl bol nielen múzejníkom, ale aj vizionárom, ktorý hľadel do budúcnosti. Pri svojom odchode do dôchodku prízvukoval, že je potrebné prehodnotiť súčasné princípy múzejnej práce. Bol presvedčený, že múzeum dizajnu musí byť vždy v predstihu pred súčasným dizajnom a takmer vždy ako prvé vycítiť (ak na to nemá vplyv) pulz doby.
Bol priateľom českého dizajnu, členom akadémie Czech Grand Design. V tejto súvislosti si dovolíme citovať príspevok Maxima Velčovského na sociálnej sieti: „Vážení přátelé, zemřel historik a kritik designu Florian Hufnagl. V Mnichově dával v rámci Neue Sammlung dohromady jednu z nejdůležitějších sbírek na světě. Byl to skvělej chlápek, který objížděl naši zem v mikrobusu a prahnul po středoevropském designu, který nakupoval a odvážel do mnichovské sbírky, protože ho zajímaly rozdíly i společné momenty ve vývoji tvaru. Zavzpomínejme na jeho charisma, otevřenost, humor a na jeho kravatu, kterou nosil vždy zastrčenou v náprsní kapse u košile. Tahle kapacita ze staré školy bude tomuto světu chybět…“

Florian Hufnagl aj prednášal, a to na Inštitúte dejín umenia na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove a na Akadémii výtvarných umení, bol dlhoročným členom poroty a spolupracovníkom súťaže Red Dot. Písal publikácie, pripravoval výstavy, zostavoval katalógy a najmä zbieral dizajn. Povýšil ho na miesto, ktoré mu právom patrí v našom storočí. Zomrel vo veku 72 rokov po dlhej chorobe.

Foto wikipedia

Viac:
Florian Hufnagel o sbírce designu v Mnichově
Ředitel muzea je manažerem stále
Report from Pinakothek der Moderne / Interview with Florian Hufnagel

Skip to content