Digitalizácia súťaže s medzinárodnou účasťou Trienále plagátu Trnava

Keď ma prizvali spolupracovať na organizácii Trienále plagátu Trnava 2012, musel som sa rýchlo zorientovať. Plagáty boli v tom období do súťaže zasielané poštou, prirodzene, že tuby so zásielkami sa hromadili na kopách, rozbalené plagáty sa prekladali z miesta na miesto. Tajomníčka súťaže ručne zapisovala údaje do počítača a vytlačené záznamy rozdávala organizátorom vo viacerých kópiách. Kvôli zjednodušeniu práce medzinárodnej poroty bolo potrebné robiť predbežný výber z veľkého množstva zaslaných prác. Túto úlohu obvykle dostala na starosť skupina slovenských výtvarníkov, ktorým to priamo na mieste trvalo niekoľko dní.

Na urýchlenie, spresnenie a zjednodušenie práce bolo potrebných viacero zmien. Potom, ako som situáciu analyzoval, zaviedol som nový workflow priebehu celej súťaže a výstavy. Ten sme s miernymi úpravami a vylepšeniami využili už v troch ročníkoch TPT.

predseda TTSK - Jozef Viskupič, rektor VŠVU - Stanislav Stankoci, riaditeľ a kurátor TPT 2018 - Robert Paršo, Valeria Weisz (RUS) - víťazka Ceny rektora
predseda TTSK – Jozef Viskupič, rektor VŠVU – Stanislav Stankoci, riaditeľ a kurátor TPT 2018 – Robert Paršo, Valeria Weisz (RUS) – víťazka Ceny rektora

Jeho jadrom je mnou navrhnutý unikátny kód pre každý plagát. Ten obsahuje základné údaje o krajine, kategórii, autorovi a plagáte, a je možné ho dešifrovať a editovať aj bez použitia počítača. Kód slúži na prepojenie všetkých informácií s konkrétnym fyzickým plagátom.

Informácie sa získavajú online priamo od autorov pomocou prihlasovacieho formulára a ukladajú sa v databázach jednotlivých ročníkov. Každá databáza je editovateľná, takže v nej dokážeme vyhľadať a opraviť všetky formálne chyby. Tieto korigované informácie používame v procese prípravy trienále. Navyše okamžite získavame rôzne štatistické údaje, prehľady o autoroch, plagátoch a krajinách.

Zároveň sme vytvorili možnosť online prístupu k údajom z databázy. Tá slúži ako podklad pre rôzne ďalšie aplikácie, online prihlasovanie, online hodnotenie, priebežné štatistiky, archiváciu, podklady pre Cenu diváka a pod. Automatizovali sme aj generovanie rôznych servisných a oznamovacích mailov. Zrýchlili sme tak jednotlivé procesy a zmenšili počet ľudí a chýb. Takisto sa nám zjednodušil spôsob registrácie a archivácie plagátov a sprehľadnila sa práca s budovanou zbierkou plagátov.

Plagáty sa teda fyzicky zasielajú do súťaže až po prvotnej online selekcii a hodnotení. Prijímané sú iba plagáty finalistov. Odstránili sme tým zbytočný transport, znížili náklady súťažiacich na poštovné, nároky na skladovanie a zmenšili ekologickú stopu podujatia.

Medzinárodná porota navyše získala prehľad o všetkých plagátoch a vďaka kvalite nahraných plagátov a možnosti online diskusie si trúfla i na záverečné hodnotenie.

Trienále plagátu Trnava je v Trnave usporadúvané od roku 1991. Jedná sa o svetovo rešpektované podujatie a je najväčším svojho druhu na Slovensku.

10. Trienále plagátu Trnava 2018 v číslach:

Výzva na účasť v poslednom ročníku, a to na prihlasovanie plagátov vydaných v rokoch 2015 – 2018, bola spustená 1. 2. 2018 a závierka prihlasovania do súťaže bola 1. mája 2018.

Medzinárodná porota v zložení Alain Le Quernec (Francúzsko), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Justyna Czerniakowska (Poľsko), Yossi Lemel (Izrael), Johanna Biľak (Slovensko/Holandsko), od 15. do 30. mája 2018 vybrala prostredníctvom online hodnotiacej aplikácie do finále cca 400 plagátov zo 4 830 prihlásených prác. Zaujímavosťou 10. ročníka TPT je historicky najvyšší počet 1 687 prihlásených autorov zo 63 krajín, tiež najvyšší počet prihlásených plagátov.

Okrem unikátnej účasti dizajnérov z rôznych krajín sveta sa databáza prihlásených do súťaže rozrástla v tomto roku o plagátovú tvorbu dizajnérov z krajín doteraz neprihlásených. Záujem prejavili dizajnéri napríklad zo Singapuru, Peru, Chile, Nikaraguy, Kazachstanu, Egypta, Indie, Kuvajtu, Venezuely, Uruguaja, či Indonézie.

Finalisti boli známi 1. júna 2018 a ich plagáty boli vystavené v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici v Trnave do 25. novembra 2018.