Digitalizácia a zmena spotrebiteľských očakávaní v druhej dekáde 21. storočia

Najsilnejšou vývojovou tendenciou v módnom priemysle v druhej dekáde 21. storočia bola a je digitalizácia vo všetkých zložkách reťazca: tvorba, výroba, distribúcia, šírenie informácií a predaj. Digitálna transformácia priniesla nevyhnutnosť prepracovať vzťah medzi spotrebiteľmi a módnymi značkami, pretože už neexistujú žiadne štandardné segmenty spotrebiteľov, ale ani žiadne geografické obmedzenia a žiadne univerzálne riešenia, ktoré platili v predchádzajúcich vývojových etapách.

Lukáš Krnáč: kolekcia Seven, 2018, prezentácia MBPFW Praha, editoriál. Foto: Martin Tomečko
Lukáš Krnáč: kolekcia Seven, 2018, prezentácia MBPFW Praha, editoriál. Foto: Martin Tomečko

Očakávania spotrebiteľov sa radikálne zmenili. Už im nestačí jednoduchá forma nákupu, s nákupom módneho produktu chcú mať spojený aj istý zážitok. Potrebujú komunikovať, patriť niekam, byť akýmsi osobným vyslancom značiek, od ktorých nakupujú. Veľká časť spotrebiteľov, najmä mladšie generácie „Y“ a „Z“ využíva sociálne médiá pred nákupom, ale aj po nákupe módnych produktov, aby informovali svet o svojom vzťahu k značke. Do zadefinovaného reťazca pribudol tak ďalší dôležitý prvok – spotreba, spotrebiteľské očakávania smerom k módnym produktom, s ktorými musia, resp. mali by dizajnéri, producenti i obchodníci rátať.

K zmene spotrebiteľskej štruktúry módy vedľa mileniálov a zooterov prispela aj stále silnejúca kreatívna trieda, ktorá už na prelome 20. a 21. storočia priniesla veľký zlom v rámci celkovej spoločenskej štruktúry. Táto nová kreatívna trieda, ktorá sa definuje ako ľudia vytvárajúci ekonomickú hodnotu prostredníctvom svojej kreatívnej činnosti, nie je budovaná na vlastníctve výrobných prostriedkov, ale svoj spoločenský status nadobúda cez svoje tvorivé schopnosti. „Členovia kreatívnej triedy pochádzajú z mnohých oblastí života a rôzneho ekonomického zázemia a prvkom, ktorý spája členov tejto novej kreatívnej triedy, je, že v rámci ekonomiky vytvárajú nové inovatívne postupy a metódy rôznych činností a tieto nemusia byť nutne hmatateľné.“1

Lukáš Krnáč: kolekcia Dedina, 2020, prezentácia: We Are Next na MBPFW Praha. Foto: Tomáš Fiala
Lukáš Krnáč: kolekcia Dedina, 2020, prezentácia: We Are Next na MBPFW Praha. Foto: Tomáš Fiala
Lukáš Krnáč: kolekcia Dedina, 2020, prezentácia: We Are Next na MBPFW Praha. Foto: Tomáš Fiala
Lukáš Krnáč: kolekcia Dedina, 2020, prezentácia: We Are Next na MBPFW Praha. Foto: Tomáš Fiala

Nová kreatívna trieda priniesla so sebou zmenu životného štýlu, zmenu tempa. Tí, ktorí ju tvoria, veľa pracujú, veľa cestujú a aktívne trávia svoj voľný čas, bez problémov vstúpili do digitálneho sveta, na sociálne siete, prijali spôsob nakupovania prostredníctvom elektronických zariadení a mobilných aplikácií. Navyše, na rozdiel od predchádzajúcich generácií, sú oveľa citlivejší voči všetkým environmentálnym výzvam. Silná kreatívna trieda a jej životný štýl si dnes nutne vyžaduje inovatívne myslenie, hľadanie nových východísk, postupov a nástrojov aj v rámci módneho priemyslu.

Aktivity mnohých svetových módnych značiek o tom aj svedčia. Mnohé sa v tejto dekáde začali zapájať do odborných diskusií, zakladali školy, nadácie a vybudovali veľkolepé galérie a múzeá, angažujú sa pri ochrane historických pamiatok. Už nie sú len sponzormi spoločenských udalostí, ale stávajú sa mecenášmi umenia, kultúry a vzdelávacích inštitúcií. Viaceré značky vytvorili zo svojich archívov výstavy a snažia sa ich prezentovať ako ich vlastný príbeh v rámci svetových kultúrnych dejín, čím chcú deklarovať, že móda v každej etape svojho vývoja dokázala svojimi vlastnými nástrojmi reagovať na spoločenské, ekonomické i technologické zmeny v spoločnosti. Značky sa potrebujú vidieť vo svetle, že stoja na čele inovácií a vývoja, pretože sa chcú zladiť s novou klientelou, ktorá často prichádza práve z oblastí, ktoré sa dnes na vývoji spoločnosti výrazne podieľajú.2

Maja Božovič: kolekcia Overview, 2018, prezentácia: Fashion LIVE! Foto: Jakub Čajko Cajjak
Maja Božovič: kolekcia Overview, 2018, prezentácia: Fashion LIVE! Foto: Jakub Čajko Cajjak
Maja Božovič: kolekcia Overview, 2018, prezentácia: Fashion LIVE! Foto: Jakub Čajko Cajjak
Maja Božovič: kolekcia Overview, 2018, prezentácia: Fashion LIVE! Foto: Jakub Čajko Cajjak
Maja Božovič: kolekcia Monuments, 2019, prezentácia: Fashion LIVE! Foto: Jakub Čajko Cajjak
Maja Božovič: kolekcia Monuments, 2019, prezentácia: Fashion LIVE! Foto: Jakub Čajko Cajjak

Inovatívny rozmer módneho dizajnu bude čoraz viac spočívať aj v deklarovaní kvality svojich produktov, a to najmä cez jasný pôvod surovín a etický rozmer výroby. Dnes si etablované luxusné značky chcú zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu prírodných vlákien kúpou firiem, resp. angažovaním sa do procesov chovu, pestovania a spracovania prírodných surovín, ktoré sú pre haute couture, modernú couture a luxusné ready-to-wear značky nenahraditeľné. Na druhej strane spolupracujú aj s rôznymi vývojovými centrami, kde dnes vznikajú nové biodegradovateľné materiály. Niektoré značky okrem toho, že odkrývajú svoje dodávateľské reťazce, zdôrazňujú aj etický rozmer výroby, a to všetko s cieľom posilniť pocit jedinečnosti. Transparentnosť a inovácie vo všetkých fázach tvorby a výroby budú v oblasti módy, teda tej skutočne kreatívnej módy, nevyhnutné.


Celý článok nájdete v časopise Designum 2/2022 na s. 64
Predaj časopisu Designum