Čo robí počas pandémie Ferdinand Chrenka

Koronavírus priniesol so sebou obrovskú škálu problémov – od celosvetových, národných až po osobné. Existujeme od seba oveľa ďalej, všetko je nepomerne osobnejšie. Ale aj napriek tomu dizajnéri pokračujú v práci.

Ferdinand Chrenka žije už niekoľko rokov na lazoch pri Novej Bani na veľkom hospodárstve a delí svoju prácu medzi pedagogickú činnosť na Vysokej škole výtvarných umení, vlastné dizajnérske projekty a prácu na svojom hospodárstve. Tu aj organizuje rôzne kultúrne podujatia. Ferdinand Chrenka je držiteľom niekoľkých Národných cien za dizajn – za zubárske kreslo radu Smile, ktoré vyrába Chirana Stará Turá. V týchto dňoch sa firma spomína v súvislosti s výrobou pľúcnych ventilátorov. Chirana vždy delila svoju výrobu na stomatologickú a anesteziologickú techniku. Podľa slov Ferdinanda Chrenku sa stomatologický trh pre Chiranu takmer umŕtvil, hlavne kvôli lacnej výrobe v Číne, hoci firma získala meno práve vďaka zubárskym kreslám. Slovenské produkty však už nedokážu konkurovať čínskym cenám. Súčasná situácia spôsobená pandémiou ochorenia Covid 19 pomohla firme sa zviditeľniť opäť vďaka menej známemu segmentu, a to výrobe špecifickej pľúcnej techniky.

Zubárske kreslo radu Smile v priestoroch Chirany Stará Turá
Zubárske kreslo radu Smile v priestoroch Chirany Stará Turá
Ferdinand Chrenka,  Stomatologické kreslo radu Chirana Cheese, Národná cena za dizajn 2009
Ferdinand Chrenka, Stomatologické kreslo radu Chirana Cheese, Národná cena za dizajn 2009
Výrobná hala Chirana Stará Turá
Výrobná hala Chirana Stará Turá

Ferdinand Chrenka pripravoval aj svoju výstavu v Zlíne, ktorú, ako mnohí iní, musel zrušiť. Dlhodobo sa venuje projektu solárno-veterných elektrární a spolu s Borisom Belanom riešili v poslednom čase dizajn nabíjačky na batérie pre elektromobily, ktoré má vyrábať Tesla Liptovský Hrádok. Pracuje aj na vydaní svojej knihy, v ktorej sumarizuje vlastnú tvorbu a pedagogickú činnosť. Zbiera dáta o študentoch, z ktorých minimálne osemdesiat absolventov úspešne pracuje v oblasti dizajnu.

Školské projekty svojho ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý sa venuje priemyselnému dizajnu, momentálne koriguje cez Skype. Termín odovzdávania prác za letný semester zostáva máj, zatiaľ nie je jasné, v akej forme a ako sa budú hodnotiť. Dá sa však predpokladať, že to bude v digitálnej podobe, lebo 3D modely sa nedajú v škole realizovať. Témou tohtoročného projektu je nájsť prázdne miesto vo výrobnom programe českej firmy Egoé, ktorá vyrába nábytok do exteriéru. Korigovania prác sa zúčastňuje aj dizajnér tejto firmy Jindřich Vodička. Ferdinand Chrenka nadviazal aj na projekt Vianočná guľa, veľkonočnou tradíciou maľovania kraslíc v študentskom projekte Kraslica 2020. Projekt je prezentovaný virtuálne na Instagrame.