Cena profesora Jindřicha Halabalu 2019

Vo štvrtok 7. novembra 2019 boli v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vyhlásené výsledky a otvorená výstava súťažných prác v poradí už 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru.

Dlhodobým cieľom súťaže je najmä podpora vzostupu kvality študentských prác a vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni. Vysokoškolské vzdelávanie je procesom v pohybe, neustále sa vyvíja. Už sme si zvykli, že Cena prof. Halabalu nás každoročne vťahuje do určitej špecifickej konštelácie tém a ich výstupov, konkrétnych autorov ale aj konkrétnych hodnotiteľov, tu a teraz. Odzrkadľuje momentálny stav výučby na školách so zameraním na nábytkový a interiérový dizajn, poukazuje na aktuálne dianie a otvára otázky o smerovaní dizajnérskeho i pedagogického pôsobenia. Štruktúra súťažných kategórií umožňuje prihlásiť nielen záverečné diplomové práce ale aj semestrálne projekty, čo nám dovoľuje nahliadnuť do ateliérovej výučby o čosi hlbšie a odkryť podrobnejšie myslenie, cítenie a hodnoty nastupujúcej generácie dizajnérov.

Prezentácia školského diela v mimoškolskom prostredí predstavuje ako pre študenta, tak aj pre školu dôležitý moment získania spätnej väzby a nadobudnutia širšej reflexie k vlastnej tvorbe.

Hlavná cena v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Šimon Galanský : Kreslo Sinuo, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Hlavná cena v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Šimon Galanský : Kreslo Sinuo, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Hlavná cena v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Šimon Galanský : Kreslo Sinuo, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Hlavná cena v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Šimon Galanský : Kreslo Sinuo, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Čestné uznanie v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Radovan Labaš: Stolička pre hendikepovaných s epilepsiou, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Čestné uznanie v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Radovan Labaš: Stolička pre hendikepovaných s epilepsiou, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Čestné uznanie v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Radovan Labaš: Stolička pre hendikepovaných s epilepsiou, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban
Čestné uznanie v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Radovan Labaš: Stolička pre hendikepovaných s epilepsiou, VŠVU Bratislava, Foto Marko Horban

Samotné podujatie vzniklo na počesť celoživotného diela Jindřicha Halabalu (1903 – 1978) – tvorcu, pedagóga a publicistu, ktorý sa v bývalom Československu významnou mierou zaslúžil o zvyšovanie úrovne poznania v oblasti tvorby, konštrukcie a výroby nábytku, ako aj o výrazné odborné profilovanie a rast tvorivých schopností študentov. Svojim pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1954 – 1969) nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu nábytku a interiéru na Technickej univerzite vo Zvolene. A práve toto pracovisko v roku 2004 iniciovalo vznik súťaže spolu s Ústavom nábytku, dizajnu a bývania Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Obe univerzity si vždy po roku odovzdávajú štafetu a striedajú sa v úlohe organizátora a odborného garanta podujatia. Kým počiatočné ročníky mali výlučne československý charakter, pod taktovkou Zvolenčanov priniesol deviaty ročník (2013) širšiu internacionalizáciu súťaže a stabilizáciu jej účastníckej základne. Po intenzívnej prezentácii ocenených projektov výstavami doma (Bratislava, Nitra, Trenčín, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Zvolen) aj v zahraničí (Budapešť, Varšava, pražský Designblok, brnenský Mobitex, berlínsky DMY International Design Week, Vienna Design Week…) viditeľne narástol počet účastníkov nielen zo Slovenska a Čiech ale tiež z Poľska, Maďarska či Belgicka (114 súťažiacich z trinástich vysokých škôl). Ako jeden z pozitívnych prínosov tohto obdobia v histórii súťaže je možné uviesť aj výraznejšie posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou. Do vyhodnotenie súťaže sa začali intenzívnejšie zapájať renomovaní zástupcovia našej dizajnérskej nábytkárskej praxe (Javorina, Brik, Ton a mnohé ďalšie firmy). Prispeli a prispievajú dôležitým pohľadom „z druhej strany“ do akademickej diskusie o smerovaní výučby nábytkového a interiérového dizajnu.

Po predchádzajúcich rokoch dynamického vývoja sa aktuálny pätnásty ročník (2019) predstavil v oveľa komornejšom československom formáte. Do súťaže sa zapojilo celkovo šesť vysokých škôl. Osemčlenná medzinárodná porota posudzovala 82 projektov. Najpočetnejšie bol zastúpený nábytok, a to už tradične najmä 1. súťažná kategória – semestrálne práce dizajnu nábytku (36 projektov). Hlavnú cenu v tejto kategórii si odniesol Edgar Ondroušek z Technickej univerzity vo Zvolene za neprehliadnuteľné kreslo Instant-T, ktoré vzniklo pod pedagogickým vedením Mariána Ihringa. Porota vyzdvihla jeho jednoduché a zároveň esteticky pôsobivé stvárnenie, ktoré môže tvoriť výrazový prvok v interiéri aj v exteriéri. Násobením a poskladaním výtvarne identického prvku do kruhu vzniká koncept produktu, ktorý je predurčený pre opakovanú výrobu.

Čestné uznanie v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Peter Kušnír: Uni STORE, TU Košice, Foto Peter Kušnír
Čestné uznanie v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Peter Kušnír: Uni STORE, TU Košice, Foto Peter Kušnír
Čestné uznanie v kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce: Katarína Csúzová: Aktívny verzus pasívny priestor, TU Zvolen, Vizualizácie Katarína Csúzová
Čestné uznanie v kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce: Katarína Csúzová: Aktívny verzus pasívny priestor, TU Zvolen, Vizualizácie Katarína Csúzová

Čestné uznanie v tejto kategórii putovalo do rúk Radovana Labaša z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Miroslav Debnár). Študent vytvoril ucelený koncept rady dvoch tvarovo príbuzných jedálenských stoličiek, pričom jedna je určená pre zdravotne hendikepovaného, konkrétne pre dieťa trpiace epilepsiou. Stolička svojim riešením rešpektuje rast dieťaťa a je využiteľná až do dospelého veku. Paralelne s touto stoličkou vznikla aj jej verzia pre zdravých ľudí, čím je vytvorená funkčná aj vizuálna súhra oboch sedení pri jednom stole.

Bohato zastúpenou bola tiež 2. súťažná kategória: dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa (23 prác). Hlavnou cenou boli potvrdené kvality kresla Sinuo, ktorého dizajn vyniká harmonickou rovnováhou výtvarného a technického riešenia. Komisia vo svojom hodnotení vysoko ocenila, že na dosiahnutie praktickej funkcie bol použitý len jeden druh materiálu, i keď navyše (pre zvýšenie komfortu) je možná aj aplikácia jednoduchého čalúnenia. Autorom riešenia je študent VŠVU Šimon Galanský, pedagogicky sa na ňom podieľal Miroslav Debnár.

Aj v tejto kategórii bolo udelené čestné uznanie za technicky a technologicky inovatívne riešenie úložného nábytku Uni STORE od Petra Kušníra z Technickej univerzity v Košiciach, pedagóg Tibor Uhrín. Podstatou multifunkčného konceptu je výtvarné pôsobenie dvoch kontrastných materiálov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Autor vytvoril systém úložných boxov, ktoré pôsobia odľahčene pričom si zachovávajú svoje konštrukčné a pevnostné vlastnosti pre potreby užívateľa.

Čo do počtu prihlásených prác najútlejšia 3. súťažná kategória: dizajn interiéru – semestrálne práce predstavila 11 projektov, ktoré sa v drvivej väčšine venovali problematike verejného interiéru. Prevažovali návrhy na rekonštrukcie kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Hlavnú cenu získala Karolína Štefániková z Technickej univerzity vo Zvolene za vydarený projekt verejnej detskej knižnice, ktorý rešpektuje podstatu hravého sveta detí s akceptovaním funkčných zón. Porota ocenila variabilitu kontajnerov a regálov, ktorých praktická a estetická funkcia sú v rovnováhe. Prácu viedol pedagóg Martin Somora.

Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce: Karolína Štefániková: Krajská knižnica Zvolen, oddelenie pre deti a mládež, TU Zvolen, Foto a vizualizácie Karolína Štefániková
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce: Karolína Štefániková: Krajská knižnica Zvolen, oddelenie pre deti a mládež, TU Zvolen, Foto a vizualizácie Karolína Štefániková
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce: Karolína Štefániková: Krajská knižnica Zvolen, oddelenie pre deti a mládež, TU Zvolen, Foto a vizualizácie Karolína Štefániková
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce: Karolína Štefániková: Krajská knižnica Zvolen, oddelenie pre deti a mládež, TU Zvolen, Foto a vizualizácie Karolína Štefániková
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Katarína Nagyová: Adaptácia budovy na nový účel, STU Bratislava, Vizualizácie Katarína Nagyová
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Katarína Nagyová: Adaptácia budovy na nový účel, STU Bratislava, Vizualizácie Katarína Nagyová
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Katarína Nagyová: Adaptácia budovy na nový účel, STU Bratislava, Vizualizácie Katarína Nagyová
Hlavná cena v kategórii Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Katarína Nagyová: Adaptácia budovy na nový účel, STU Bratislava, Vizualizácie Katarína Nagyová

Aj ďalší projekt, ktorý získal čestné uznanie, bol vytvorený na Technickej univerzite vo Zvolene a samotná semestrálna práca je venovaná riešeniu interiérov univerzity. Autorka Katarína Csúzová sa pod vedením Zuzany Tončíkovej zaoberala návrhom rekonštrukcie ateliérového priestoru, určeného študentom dizajnu. Porota vo svojom hodnotení vyzdvihla presvedčivé realizačné znovu použitie interiérového vybavenia v novom funkčnom priestore.

Verejný interiér ako predmet riešenia prevládal aj v 4. súťažnej kategórii: dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa a to najmä ako téma adaptácie budov na nové účely. Konkrétne projekty predstavovali pestré spektrum subtém smerujúcich vo svojich výstupoch ku kultúrno-spoločenskému, športovému, obchodnému či komunitnému využitiu. Z dvanástich súťažných projektov boli tri venované súkromnému obytnému interiéru.

Čestné uznanie v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Peter Kušnír: Uni STORE, TU Košice, Foto Peter Kušnír
Čestné uznanie v kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa: Peter Kušnír: Uni STORE, TU Košice, Foto Peter Kušnír
Hlavná cena v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Edgar Ondroušek: Instant – T, TU Zvolen, Foto Andrea Polakovičová
Hlavná cena v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Edgar Ondroušek: Instant – T, TU Zvolen, Foto Andrea Polakovičová
Hlavná cena v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Edgar Ondroušek: Instant – T, TU Zvolen, Foto Andrea Polakovičová
Hlavná cena v kategórii Semestrálne práce dizajnu nábytku: Edgar Ondroušek: Instant – T, TU Zvolen, Foto Andrea Polakovičová

Hlavnú cenu v tejto kategórii získala Katarína Nagyová za návrh rekonštrukcie bývalého obchodného domu Baumax v Bratislave. Objekt pretvorila do podoby novodobej knižnice s modernými prvkami v interiéri. Ambíciou autorky bolo najmä zmeniť zaužívané čitateľské prostredie tak, aby sa čítanie a vzdelávanie stalo príjemnejším a pohodlnejším zážitkom. Porota udelila cenu za kreatívne koncepčné riešenie knižnice. Zaujímavosťou interiéru je včlenenie knižnice do kontajnerov. Interiér, ktorý mal pôvodne inú funkciu, bol zušľachtený novým autorským prístupom. Práca vznikla na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pod vedením Dušana Kočlíka.

Na záver ešte niekoľko postrehov. Projekty dizajnu nábytku, boli osviežením súťaže, vytvorili spolu veľmi rôznorodú paletu materiálov a funkcií. Porota vyzdvihla zvyšujúcu sa úroveň prepracovanosti funkčných prototypov, čo umožňuje aj hodnovernejšiu verifikáciu výstupov. Čo sa týka obidvoch kategórií interiérového dizajnu, tie v porovnaní s minulými ročníkmi zaznamenali výrazný úbytok prihlásených súťažných projektov. Celkovo je možné konštatovať, že v tomto ročníku súťaže hral „presilovku“ nábytok nad interiérom. A to nielen čo do počtu. Ako celok kategória záverečných prác interiérového dizajnu prekvapila menej lichotivým hodnotením poroty. Viaceré práce nedosahovali očakávanú kvalitu výstupov či spôsobu prezentácie alebo na posudzovanie neboli dodané kompletné výstupy podľa požiadaviek propozícií súťaže, čo sa odzrkadlilo aj na rozhodnutí komisie neudeliť v tejto kategórii čestné uznanie.

Výstava v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, Foto Elena Farkašová
Výstava v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, Foto Elena Farkašová
Výstava v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, Foto Elena Farkašová
Výstava v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, Foto Elena Farkašová
Výstava v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, Foto Elena Farkašová
Výstava v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, Foto Elena Farkašová

Prínosom tejto súťaže je vždy príležitosť na stretnutie zástupcov škôl, ktoré sa zaoberajú výučbou dizajnu. Vytvára sa tu jedinečná možnosť konfrontácie rôznych prístupov k tvorbe, výmeny názorov o smerovaní dizajnérskeho vzdelávania. Platformu pre tento druh komunikácie vytvára sprievodné podujatie súťaže – medzinárodná konferencia Tvorivosť v dizajne. Uskutočnila sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene už po štvrtý raz, a to v stredu 6. novembra 2019. Podujatie, zamerané na tvorivý proces v dizajne, jeho špecifiká a aplikáciu vo vzdelávaní dizajnérov, bolo určená predovšetkým (ale nielen) účastníkom súťaže. Nieslo sa v duchu podtitulu „O dimenziu viac – od sna k realizácii, od myšlienky k hmote, od vízie k realizácii, z plochy do priestoru“. Pozvané príspevky, ktoré predniesli na konferencii členovia poroty a ďalší hostia podujatia, priniesli zamyslenie nad profesiou dizajnéra a dizajnérskou tvorbou v kontexte minulého, súčasného a budúceho, úvahy nad metodologickými a filozofickými aspektami tvorby, kreativitou ako základným elementom dizajnérskeho vzdelávania, ale prezentované boli tiež poznatky o skúsenostiach s tvorivým procesom v dizajne z pohľadu praxe, s uplatnením dizajnu vo výrobnom procese a na reálnom trhu. Príspevky si vypočulo viac ako 130 účastníkov konferencie.

Nasledujúci deň boli na vernisáži výstavy Ceny profesora Halabalu 2019 slávnostne odovzdané štyri hlavné ceny a tri čestné uznania za študentskú tvorbu v nábytkovom a interiérovom dizajne. Partner podujatia Úrad priemyselného vlastníctva SR venoval všetkým oceneným autorom špeciálnu cenu – individuálne poradenstvo v oblasti priemyselno-právnej ochrany. Súťažné projekty boli vystavené v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku od 7. novembra do 8. decembra 2019.

Účastníci súťaže – školy:
České vysoké učení technické, Praha, Česká republika / ČVUT
Mendelova univerzita v Brně, Česká republika / MENDELU
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko / STUBA
Technická univerzita v Košiciach, Slovensko / TUKE
Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko / TUZVO
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko / VŠVU

Porota 2019:
doc. Mgr. Miroslav Debnár, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, SR
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., Technická univerzita vo Zvolene, SR
PhDr. Dagmar Koudelková, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Ing. arch. Martin Kovařík, PhD., Mendelova univerzita v Brne, ČR
doc. M.A. Vladimír Kovařík, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, ČR
assoc. prof. António Lacerda, PhD., Universidade do Algarve, Portugalsko
prof. akad. soch. Peter Paliatka, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., Technická univerzita v Košiciach, SR – predseda poroty 

Kurátor 15. ročníka súťaže: Mgr. art. Ľuboš Gajdoš, ArtD.

Partneri podujatia: Slovenská národná galéria, Mesto Zvolen, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Spoločnosť Do-Mo GLASS, s.r.o., Zväz spracovateľov dreva SR. Podujatie bolo realizované vďaka finančnej podpore Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Autormi obrázkov sú dizajnéri uvedení v texte; ďalší autori fotografií: Andrea Polakovičová (kreslo Instatnt-T); Mgr. art. Marko Horban (projekty Sinuo a stolička pre hendikepovaných); Mgr. Elena Farkašová, ArtD. (expozícia výstavy).