Michal Štofa

Autor

Michal Štofa je historik umenia a kurátor. V súčasnosti pôsobí ako koordinátor výstavných projektov vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Zaoberá sa aktuálnymi tendenciami v médiu grafiky.

Publikácie

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie