Marian Laššák

SK

Dizajnér a spoluzakladateľ dizajnérskeho zoskupenia Comunistar. Absolvoval štúdium na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium dizertačnou prácou s názvom Mýtus domova. Štúdium absolvoval aj na Ústave dizajnu STU v Bratislave. Po pracovnej stáži v ateliéri Erika Klarenbeka (2012) pracoval pre Studio Muller Van Tol v Amsterdame (2013). Má za sebou desiatky výstav doma a v zahraničí. Venuje sa najmä autorskej tvorbe, v rámci ktorej kladie dôraz na kultúrne a komunikačné aspekty dizajnu. Od roku 2015 pedagogicky pôsobí v ateliéri Art dizajn na VŠVU. Žije a pracuje v Bratislave.

Viac o ncd

Publikácie

Designum 4/2010

Slovenské centrum dizajnu

Designum 6/2009

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie