Matej Novotný

Autor

Matej Novotný sa venuje dátovej vizualizácii a interaktívnym aplikáciám. Je spoluzakladateľom spoločnosti VIS GRAVIS, ktorá pôsobí v oblasti vizuálnych výpočtov. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK vyštudoval matematiku so zameraním na počítačovú grafiku a geometriu. Publikoval výskum v oblastiach zobrazovania informácií, virtuálnej a rozšírenej reality, interaktívnej prezentácie kultúrneho dedičstva. Vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na platforme Digitálne umenia.

Publikácie

Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie