bez fotografie

Katarína Š. Fedorišinová

Autor

Katarína Š. Fedorišinová je odevná dizajnérka, študovala odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2012 – 2014) a Fakulte umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2008 – 2012), kde sa v rámci doktorandského štúdia (od 2018) teoreticky aj prakticky zaoberá špecifickou technológiou pánskych odevov zhotovovaných metódou bespoke. Zároveň pracuje v pražskom pánskom zákazkovom krajčírstve Hartl.

Publikácie

Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie