Zbrane a kosti (Guns´n´Bones)

Zbrane a kosti (Guns´n´Bones)

Výstava
27. mája 2009 – 31. júla 2009

Výstava „Zbrane a kosti” prezentuje v kurátorskej koncepcii Márie Nepšinskej (SK) najnovšie práce šperkárok Bety K. Majerníkovej (SK) a Kristýny Španihelovej (CZ) . Bety aj Kristýna vo svojich posledných kolekciách pracujú so ženskou tematikou, ku ktorej pristupujú svojským, v niektorých momentoch možno drsným spôsobom reflektujúcim súčasné témy. Obe šperkárky majú za sebou viacero výstav po celej Európe a ich práce získali niekoľko medzinárodných ocenení. Šperk vnímajú obe ako konvenčný symbol krásy, cez ktorý reflektujú svoje postrehy a komentáre. Prepájajú krásu s utrpením, symboly živého a neživého, iróniu i kritiku vo viacerých úrovniach. Vizuálne „pekné“ a estetické šperky sa stávajú nositeľmi vážnych tém. Vzájomná spojitosť týchto dvoch kolekcií posilňuje výraz diel a zámerne ich posúva do nových súvislostí.

Kurátor: Mária Nepšinská

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content