Typoplagát

Typoplagát

Výstava
4. septembra 2014 – 5. októbra 2014

Písmo je jedným zo základných nástrojov ľudskej komunikácie a výstava Typoplagát je prezentáciou plagátov, na ktorých hrá písmo hlavnú rolu. Na výstave sa prezentujú oslovení dizajnéri zo Slovenska, Čiech
a Poľska. V kolekcii prác prevažuje spojenie autorov (či už ako absolventov alebo ako pedagógov) s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Vysokou školou umeleckopriemyselnou v Prahe a Akadémiou umení
v Lodži. Sú to všetko školy s bohatou typografickou tradíciou. Akadémia umení v Lodži navyše zaujíma
v rámci tzv. Poľskej plagátovej školy mimoriadne postavenie. Kým tvorcovia z iných miest Poľska
po II. svetovej vojne získali vo svete uznanie svojimi umelecky uvoľnenými a maliarsky budovanými plagátmi, na ktorých mnohokrát hrá písmo menej dôležitú úlohu, v Lodži si naproti tomu dokázali udržať osobitosť modernistického odkazu zakladateľa tamojšej akadémie Władysława Strzemińského, a na písme postavili svoj umelecký výraz. Na výstave sú zastúpení dizajnéri tiež z iných miest a škôl, napr. z Brna, Katovíc, Košíc
a Krakova. Pre niektorých dizajnérov je čisto typografická forma v ich tvorbe dominantná, takže sa často prezentujú už realizovaným projektom, iní zase naopak priamo pre túto príležitosť vytvorili nový plagát.

Výber prezentujúcich dizajnérov je koncipovaný naprieč viacerými generáciami, vďaka čomu sa môžu návštevníci oboznámiť s rôznymi výtvarnými prístupmi ovplyvnenými dobou vzniku alebo technikou realizácie. Na výstave sú zastúpené typoplagáty s kultúrnou, spoločenskou i politickou tematikou. Osobitnú kategóriu tvoria plagáty od tvorcov písma, ktorí ich využívajú na prezentáciu svojich nových produktov. Plagát po dlhé roky patril k najrozšírenejším informačným médiám. A aj keď v poslednej dobe jeho miesto čoraz častejšie zaujímajú citylighty, digitálne tabule, či webové bannery, bratislavská výstava ukazuje, že i tak pomerne vyhranená forma akou je typoplagát, má naďalej v dizajnérskej tvorbe svoje miesto.

Výstava v bratislavskej galérii Slovenského centra dizajnu nadväzuje na podobné, aj keď rozsahom oveľa skromnejšie výstavy Typoplagát-u, ktoré prebehli v Múzeu tlači v Poľskom Tešíne (2012) a na Univerzite
T. Baťu v Zlíne (2013).

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Pavel Noga

Ďalšie osobnosti dizajnu