TRANSPORT.SK

TRANSPORT.SK

Výstava
3. októbra 2013 – 27. októbra 2013

Výstavný projekt TRANSPORT.sk prezentuje študentské práce Ateliéru transport dizajn na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
20 rokov fungovania ateliéru, množstvo vynikajúcich projektov a úspešných absolventov, ktorí sa uplatňujú doma i v zahraničí, je dnes najlepším dôkazom toho, že Ateliér transport dizajn má na Slovensku svoje opodstatnenie. Výstava sprevádza prierezom študentských prác, ktoré vznikli od roku 1993 v Ateliéri transport dizajn VŠVU až po súčasnosť. Inštalácia je zastúpená výberom rôznych médií, ktoré sa využívajú v dizajnérskom procese. Od dizajnérskej kresby, cez digitálne modely a modely v mierke 1:4, až k prezentačným video projekciám. Chýbať nebudú ani najnovšie projekty s automobilkou Audi, ktoré reprezentujú aktuálne trendy vo vývoji transport dizajnu. Návštevník má príležitosť komplexne sa oboznámiť s tvorivým procesom a výsledkami prác študentov za celú históriu Ateliéru transport dizajn na VŠVU.
Už 20 rokov je ateliér svojou špecializáciou jedinečný v strednej Európe a dosahuje vynikajúce výsledky aj vďaka dlhodobej spolupráci s významnými zahraničnými automobilkami (Škoda, Volkswagen, Audi, Ford, BMW, Renault). V oblasti vzdelávania je kladený dôraz na prepojenie ateliérového prostredia s praxou a orientácia na nové technológie, čo spolu prináša cenné skúsenosti pre budúce uplatnenie sa v profesijnom prostredí. Na celom svete existuje hneď niekoľko renomovaných škôl, ktoré sa venujú oblasti transport dizajnu, ale špecifickým prvkom toho na VŠVU je práve skutočnosť, že čerpá z umeleckého a slobodného prostredia, čo sa odzrkadľuje najmä v tvorbe kreatívnych a odvážnych návrhov. Aj vďaka tomu ateliér získal rešpektované postavenie a jeho povesť už dávno presiahla rozmer stredoeurópskeho regiónu. Výsledkom je, že so študentskými prácami sa môžeme pravidelne stretnúť na medzinárodných súťažiach, výstavách a konferenciách. Študenti ateliéru sú úspešní aj vo firemnom prostredí a mnohí absolventi v súčasnosti pracujú v dizajnérskych a vývojových oddeleniach rôznych automobiliek na celom svete (Audi, Volkswagen, Škoda, Ford, Jaguár, Mercedes). Vedúci ateliéru transport dizajnu Štefan Klein je činný nielen ako pedagóg, ale aj ako renomovaný dizajnér, ktorý dlhodobo spolupracuje s výrobcami transportných zariadení na Slovensku a v zahraničí.

Kurátor: Ivan Luknár

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Peter Baumann

Maroš Schmidt

Ďalšie osobnosti dizajnu