Študentský salón 08

Študentský salón 08

Výstava
16. apríla 2008 – 20. apríla 2008

Slovenské centrum dizajnu po roku opäť poskytuje priestor výstavného a informačného bodu Satelit študentom Ústavu dizajnu FA TU a katedier dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, aby predstavili svoje práce na výstave Študentský salón 2008. Je to už druhý ročník výstavy tohto typu, na ktorej študenti dvoch bratislavských škôl prezentujú originálne projekty a nápady predstavujúce širšie chápanie dizajnu. S myšlienkou usporiadať výstavu typu salóna, kde nejde o prezentáciu kurátorskej koncepcie, ale autori ponúkajú práce, ktoré sami považujú za najlepšie, prišli študenti minulý rok. Zorganizovali výstavu bez pedagogického či kurátorského dozoru, sami ju nainštalovali a podieľali sa dokonca aj na nákladoch. 35 vystavujúcich a masa študentov prítomných na otvorení potvrdila, že táto forma samostatnej práce študentom vyhovuje. Nápad sa teda vydaril a Slovenské centrum dizajnu sa rozhodlo pokračovať v tejto myšlienke. Iniciátormi Študentského salónu 2008 sú študenti Ivan Luknár z VŠVU ateliéru transport dizajn a Ondrej Aľušík z Ústavu dizajnu TU. Odbornú pomoc pri organizácii a medializácii výstavy poskytlo SCD. „S kožou na trh“ prichádza 35 študentov z ateliérov industrial dizajn, produkt dizajn, transport dizajn, odevný a textilný dizajn, ateliéru skla a keramiky z Vysokej školy výtvarných umení a Ústavu dizajnu Technickej univerzity. Výstava bude trvať síce len 5 dní, ale o to intenzívnejšie sa budú študentské projekty, nápady a pokusy prezentovať – študenti sú pripravení na vernisáži aj počas ďalších dní osobne predviesť svoje práce, vysvetľovať a diskutovať so záujemcami, aby si overili životaschopnosť svojich ideí, pritiahli záujem verejnosti a získali cenné osobné skúsenosti. Výstava teda nechce nahrádzať vysokoškolské prieskumy, ale ponúknuť priestor na konfrontáciu medzi ateliérmi a debatu medzi študentmi, pedagógmi, verejnosťou.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00