Ľubomír Longauer: Nápisy a písmená

Ľubomír Longauer: Nápisy a písmená

Výstava
22. mája 2008 – 13. júla 2008

Autorská výstava Prof. Lubomíra Longauera nie je prierezovou výstavou, ale predstavuje grafické práce, v ktorých zohráva typografia podstatnú úlohu. Sú to nie len plagáty, obálky kníh, ale aj volné grafiky, v ktorých ide o hru s písmom. Okrem starších prác sú na výstave aj ironizujúce typografické cykly, napr. cyklus o utajovaní informácií, cyklus o škodlivosti mechanickej aplikácie klasikov marxizmu-leninizmu v praxi, ekonomicko-typografický cyklus Trhový mechanizmus, ktoré sú vytvorené pomocou autorom dotvorenej mechanizovanej antikvy klasicistického typografa Bodoniho. Vystavené budú aj malé objekty a inštalácie špeciálne vytvorené pre túto akciu. Výstava sa uskutocní pri príležitosti autorových šestdesiatin. Prof. Lubomír Longauer je významnou osobnostou slovenského grafického dizajnu so širokým záberom tvorivej i výskumnej cinnosti. Jeho zásluhou bola na Vysokej škole výtvarných umení v roku 1999 vytvorená samostatná Katedra grafického dizajnu a v súcasnosti je jediným profesorom grafického dizajnu u nás. Jeho charizmatická osobnost ovplyvnila pocas 13 rokov pôsobenia na VŠVU niekolko generácií slovenských grafických dizajnérov.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00