Graduation projects

Výstava
12. apríla 2011 – 6. mája 2011

Slovenské centrum dizajnu predstavuje výsledky prvého ročníka stredoeurópskej prehliadky absolventských prác z Poľska, Česka a Slovenska. Po premiére v Poľsku sa dostávajú vybrané práce grafického a priemyselného dizajnu aj na Slovensko. Časopis Slovenského centra dizajnu Designum sa spolu s českým magazínom Typo rozhodol podporiť súťažnú prehliadku absolventských projektov, ktorú už deväť rokov organizuje skupina redaktorov poľského štvrťročného periodika 2+3D. Organizátori nadviazali na úspešnú spoluprácu na projekte G4, ktorý mapuje dianie v oblasti dizajnu v krajinách višegrádskej štvorky. Do súťaže bolo za rok 2010 prihlásených 224 prác, z toho 180 z Poľska, 30 z Čiech a napokon 14 zo Slovenska.Putovná výstava organizovaná spolu so Sliezskym zámkom umenia a podnikania v Cieszyne má nezastupiteľné miesto v programe poľských dizajnérskych podujatí, z čoho môže vyplývať nepomer v pocte prihlásených študentov z jednotlivých krajín. Slovensko spolu s Českom pristúpilo k spolupráci na projekte prvýkrát, a to sa odrazilo na menšom pocte prihlásených prác. Do kategórie grafický dizajn a vizuálna komunikácia bolo prihlásených 139 projektov a do kategórie priemyselný dizajn 85 projektov. Takmer jednu tretinu prihlásených projektov tvorili bakalárske práce (72), ktorých počet postupne z roka na rok rastie. Najväčšie zastúpenie škôl mali poľské výtvarné akadémie (Varšava, Krakov, Poznaň). Medzi českými školami bola najvýznamnejšie zastúpená brnianska technická univerzita a Univerzita Jana Evanglistu Purkyne v Ústi nad Labem. Zo Slovenska bolo najviac prihlásených z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Všetky prihlásené projekty si 13. decembra 2010 na Sliezskom zámku umenia a podnikania v Cieszyne prezrela odborná porota: Czeslawa Frejlich, Wojciech Kubiena, Jacek Mrowczyk, Kuba Sowinski (2+3D); Linda Kudrnovská, Filip Blažek (Typo); Sylvia Jokelová, Marcel Bencík (Designum) a Ewa Golebiowska zo Zámku Poľský Tešín. Na výstavu a do katalógu boli vybrané predovšetkým zmysluplné, rozvinuté, starostlivo vypracované a zaujímavé projekty predstavujúce výsledok pozornej koncepčnej práce a technickej zručnosti. Projekty určené pre konkrétnych výrobcov alebo ich technológie. Potešujúce boli odvážne a zaujímavé typografických projekty, knižné a publikačné počiny a projekty pracujúce so štatistikou a mapami. Hodnotiacimi kritériami bola inovatívnosť a sviežosť hľadania konkrétnych riešení. Porota bez určenia poradia vybrala najlepšie práce, z ktorých časť máme možnosť vidieť na výstave v Satelite. Slovenské školy zastupujú práce týchto absolventov: Michaela Chmelícková (VŠVU Bratislava) Marek Chmiel (VŠVU Bratislava) Žaneta Drgová (VŠVU Bratislava) Matúš Lelovský (VŠVU Bratislava) Tomáš Kaderábek (VŠVU Bratislava) Michaela Podolanová (TU Košice) Michal Smolenák (TU Košice)

Kurátor: Tomasz Budzyn.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content